Gov.hr naslovnica Građani naslovnica

Zahtjev za izdavanje Europske kartice

Prihvaćam navedene uvjete

Opći uvjeti korištenja

Ovdje navedeni uvjeti korištenja informacijskih resursa Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici informacijskih resursa Zavoda. Molimo Vas upoznajte se s ovim uvjetima kako bi izbjegli eventualne nesporazume i posljedice u svezi istih. Svako korištenje informacijskih resursa Zavoda uvjetovano je poštivanjem općih uvjeta pristupa i korištenja koji su dolje navedeni.

Prava i obveze, te odgovornosti Zavoda utvrđene su Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju te Statutom Zavoda. Pored poslova obveznog zdravstvenog osiguranja Zavod provodi i dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje prema odredbama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju za pokriće sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja.

Ovaj informacijski resurs dio je nastojanja Zavoda da se s osiguranim osobama uspostavi otvorena i kvalitetna komunikacija. Cilj nam je na što jednostavniji, brži i pregledniji način korisnicima dati kvalitetne i precizne informacije iz djelokruga rada Zavoda.

Zavod se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika te će podatke korisnika koristiti i obrađivati isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja što kvalitetnijeg pružanja usluga.

Prihvaćanjem ovih uvjeta korisnik ujedno daje suglasnost i privolu da ga se putem sredstava elektroničke komunikacije kontaktira te da prima materijale i obavijesti Zavoda. Zavod nije odgovoran za sadržaje vanjskih izvora.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) © 2014. Sva prava pridržana.

Korisnička podrška

Ova e-usluga je namijenjena fizičkim osobama, osiguranim osobama Zavoda, i omogućuje podnošenje zahtjeva za izdavanjem Europske kartice zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: EKZO). Pod pojmom EKZO podrazumijevamo besplatnu karticu koja Vam u državama članicama EU omogućava korištenje zdravstvenih usluga koje su s medicinskog gledišta nužne, uzimajući u obzir prirodu usluga i dužinu očekivanog boravka, a kod ugovornih pružatelja zdravstvenih usluga. Temeljem EKZO, osigurana osoba Zavoda, koja se za vrijeme svog privremenog boravka na području druge države članice EU iznenada razboli, ozlijedi ili doživi nesreću, ima pravo koristiti zdravstvenu zaštitu koja se ne može odgoditi do njezinog planiranog povratka u Hrvatsku, a na teret sredstava Zavoda. Više informacija potražite ovdje.

Usluga je dostupna 7 dana u tjednu od 0-24 sata iz Vašeg ureda ili doma. Pomoć u radu s e-uslugom i tehničku podršku korisnicima zatražite elektroničkom poštom na: nias@hzzo.hr. Za sve upite kontaktirajte nas na 0800 7999 ili postavite pitanje na Pitanja i odgovori.