Popis certificiranih proizvođača programske podrške po djelatnostima


 

Programska rješenja za izvanbolničku specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (G9)

Uspješno prošli certifikaciju za integraciju rješenja za izvanbolnički SKZZ sa web servisima Promjene koncepta dostave PZZ/vanbolničkih SKZZ računa i izvještaja

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail Napomena
1. IN-CON d.o.o.
Jaruščica 1 D, Zagreb
01/618-3755
099/315-2666
incon@in-con.hr  
2. MCS Grupa d.o.o.
Zagrebačka cesta 126, Zagreb
01/3040-210
podrska@mcs.hr  
3. S.D. Informatika d.o.o.
A. Štampara 8a, Velika Gorica
01/6370-043
last2000@sdinformatika.hr  
4. CUSPIS d.o.o.
Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb
01/4576-338
office-hr@cuspis.com
helpdesk@cuspis.com
 
5. AdriaSoft
Trg Ivana Kukuljevića 6, Zagreb
01/389-0434
01/381-8190
091/193-7728
podrska@adriasoft.hr  
6. MAMM d.o.o.
Motovunska 24, Zagreb
01/2370-964
info@mamm.hr Samo za djelatnost 2550000 medicinska biokemija 
7. Promona d.o.o.
Put Supavla 19, Split
021/545-200
promona@promona.hr  
8. Masar grupa d.o.o.
Brune Bušića 3, Zagreb
098/166-9747
vmaric@masar-grupa.hr Samo za djelatnost 2170000 oftalmologija. 
9. Dacom
Borik 16, Belišće
031/664-676
info@dacom.hr  
10. Vegasoft d.o.o.
Antona. Brubnjaka 14, Ika, Ičići
051/770-120
info@vegasoft.hr  
11. PNT - Primjena Novih Tehnologija
Ivana Perkovca 98, 10430 Samobor
091/254-2320; 098/705-320
kontakt@pnt.hr  
12. Aplikacija d.o.o.
Šišićeva 18, Zagreb
01/669-7061; 099/3544-707
aplikacija@aplikacija.com  
13. Infomedica d.o.o.
Šime Ljubića 55, 21000 Split
021/540-110
info@infomedica.hr Samo za funkcionalnost e-uputnice u djelatnosti 2500000 radiologija. Nije podržana dostava računa putem web servisa. 
14. FOTOKEMIKA-NOVA d.o.o.
Nikole Šubića Zrinskog 14, Samobor
098/980-6801
fotokemika@fotokemika.hr  
15. Irata d.o.o.
Savska cesta 41, Zagreb
01/3095-981
office@irata.hr  
16. Laus CC d.o.o.
Vukovarska 23, 20 000 Dubrovnik
020/352-800
info@laus.cc  
17. KNK INFORMATIKA d.o.o.
Adresa Duščak 13, 10000 Zagreb
099/2448-492; 01/24-21-041
knk@knkmsp.com  
18. Mag informatika d.o.o.
Pakoštanska ulica 5/II, 10000 Zagreb
01/464-0222; 091/9097-979; 098/302-308
info@mag.hr  
19. Powersoft d.o.o.
Jaruščica 9e, 10000 Zagreb
091/920-45-33
info-zdr@powersoft.hr; odrzavanje@powersoft.hr  
20. MEDICO INŽENJERING d.o.o.
Dinka Šimunovića 25, Split
095/33-55-000
akron@medico-ing.hr; akron@du.htnet.hr Samo za djelatnost 2550000 medicinska biokemija 
21. Samson informatika d.o.o.
Prilaz V.Brajkovića 2, Zagreb
01/652-4741
abeuc@samson.hr Samo za djelatnost 2550000 medicinska biokemija 
22. STENI d.o.o.
Kvaternikova 12, Rijeka
091/2281-203
stenidoo@gmail.com Samo za djelatnost 2540000 medicinska biokemija s parazitologijom 
23. Genesis d.o.o.
Zagrebačka 4, Rijeka
051/312-355
genesis@ri.t-com.hr; genesis@genesis.hr  
24. Diahem d.o.o.
Bani, Prvi odvojak broj 4, 10020 Novi Zagreb
099/2240-208
s.sitler@diahem.com Samo za funkcionalnost e-uputnice u djelatnosti 2520000 transfuzijska medicina. Nije podržana dostava računa putem web servisa. 
25. EHS d.o.o.
R. F. Mihanovića 9, 10000 Zagreb
099/3144-532
info@ehs.hr  Programska rješenja za ljekarne (G8)

Uspješno prošli certifikaciju za integraciju rješenja za izvanbolnički SKZZ sa web servisima Promjene koncepta dostave PZZ/vanbolničkih SKZZ računa i izvještaja

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. Information Systems d.o.o.
Baštijanova 52a, Zagreb
01/3667-968 rajko.vulin@i-s.hr
2. Ed Borel d.o.o.
Savica šanci 131, Zagreb
01/2409-070
spomenko@edborel.hr
3. Samson informatika d.o.o.
Prilaz V.Brajkovića 2, Zagreb
01/652-4741
abeuc@samson.hr
4. Jadran Informatika d.o.o.
Tizianova 58, Rijeka
051/227-997
zgrbavac@jadraninfo.hrProgramska rješenja za medicinsku mikrobiologiju s parazitologijom (G13)

Uspješno prošli certifikaciju za medicinski mikrobiologiju s parazitologijom

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. Cuspis d.o.o.
Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb
01/4576-338 office-hr@cuspis.com
2. Aplikacija d.o.o.
Šišićeva 18, Zagreb
01/669-7061
099/3544-707
aplikacija@aplikacija.com
3. Computer Service d.o.o.
Trg Sv. Jurja 6, Đurđevac
048/622-999
048/622-888
Ivan.kontak@computer-service.hr
4. LAUS CC d.o.o. za razvoj i primjenu informacijskih tehnologija
Vukovarska 23, p.p. 89, Dubrovnik
020/352-800 info@laus.cc
5. STENI d.o.o.
Kvaternikova 12, Rijeka
091/2281-203 stenidoo@gmail.com
6. In2 d.o.o.
Marohnićeva 1/1, Zagreb
052/255-133 lis-podrska@in2.hrProgramska rješenja za medicinski potpomognutu oplodnju (G120)

Uspješno prošli certifikaciju za komunikaciju s registrom MPO

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. LAUS CC d.o.o.
Vukovarska 23, Dubrovnik
020/352-800
091/547-8044
info@laus.hr
branko.knezevic@laus.hr
2. CARPUSOFT d.o.o.
Borongajska cesta 83, Zagreb
098/628-955 info@carpusoft.hr
dusko.obradovic@carpusoft.hr
3. ITA UT j.d.o.o.
Milana Langa 4, 10432 Bregana
095/1991-797 damir.margetic@makwin.eu
4. Astramedika d.o.o.
Horvaćanska cesta 21, Zagreb
091/1620-900 info@astramedika.hr
5. Veos Dom d.o.o.
J.Križanića 11, Zagreb
091/1620 901 info@veos-dom.hrProgramska rješenja za zdravstvenu njegu u kući (G11)

Uspješno prošli certifikaciju za eNjegu u kući.

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. Vegasoft
A. Brubnjaka 14, Ika, Ičići
051/770-120 info@vegasoft.hr
2. Dacom
Borik 16, Belišće
031/664-676 info@dacom.hr
3. IN-CON d.o.o.
Jaruščica 1 D, Zagreb
01/618-3755
099/315-2666
incon@in-con.hr
4. MCS Grupa d.o.o.
Zagrebačka cesta 126, Zagreb
01/3040-210 podrska@mcs.hr prodaja@mcs.hr
5. Powersoft d.o.o.
Jaruščica 9e, 10000 Zagreb
091/920-4533 info-zdr@powersoft.hr
odrzavanje@powersoft.hr
6. S.D. Informatika d.o.o.
A. Štampara 8a, Velika Gorica
01/6370-043 last2000@sdinformatika.hr
7. Filip Informatika d.o.o.
F. Tuđmana 7a, 21212 Kaštel Sućurac
021/221-100 info@filip.hr
8. Genesis
Šestinski dol 67, 10000 Zagreb
051/312-355 genesis@ri.t-com.hr
9. Limex d.o.o.
Ivana Gorana Kovačića 20, Čakovec
040/313-956 info@limex.hr
10. KNK Informatika d.o.o.
Duščak 13, 10000 Zagreb
01/2929-730 knk@knkmsp.com
11. PNT - Primjena Novih Tehnologija
Ivana Perkovca 98, 10430 Samobor
091/254-2320
098/705-320
kontakt@pnt.hr
12. Promona d.o.o.
Kralja Zvonimira 24/2, Split
021/323-116 promona@promona.hr
13. Cuspis d.o.o.
Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb
01/4576-338 office-hr@cuspis.comProgramska rješenja za fizikalnu terapiju u kući (G14)

Uspješno prošli certifikaciju za eFizikalnu terapiju u kući.

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. Vegasoft
A. Brubnjaka 14, Ika, Ičići
051/770-120 info@vegasoft.hr
2. Dacom
Borik 16, Belišće
031/664-676 info@dacom.hr
3. IN-CON d.o.o.
Jaruščica 1 D, Zagreb
01/618-3755
099/315-2666
incon@in-con.hr
4. MCS Grupa d.o.o.
Zagrebačka cesta 126, Zagreb
01/3040-210 podrska@mcs.hr prodaja@mcs.hr
5. Powersoft d.o.o.
Jaruščica 9e, 10000 Zagreb
091/920-4533 info-zdr@powersoft.hr
odrzavanje@powersoft.hr
6. S.D. Informatika d.o.o.
A. Štampara 8a, Velika Gorica
01/6370-043 last2000@sdinformatika.hr
7. Filip Informatika d.o.o.
F. Tuđmana 7a, 21212 Kaštel Sućurac
021/221-100 info@filip.hr
8. Genesis
Šestinski dol 67, 10000 Zagreb
051/312-355 genesis@ri.t-com.hr
9. Cuspis d.o.o.
Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb
01/4576-338 office-hr@cuspis.com
10. KNK Informatika d.o.o.
Duščak 13, 10000 Zagreb
01/2929-730 knk@knkmsp.com
11. PNT - Primjena Novih Tehnologija
Ivana Perkovca 98, 10430 Samobor
091/254-2320
098/705-320
kontakt@pnt.hr
12. Promona d.o.o.
Kralja Zvonimira 24/2, Split
021/323-116 promona@promona.hrProgramska rješenja za G18

Uspješno prošli certifikaciju za isporučitelje ePomagala – izdavanje pomagala s HZZO popisa pomagala u specijaliziranoj prodavaonici koji ujedno i propisuju ePomagala (G18).

Redni
broj

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. IN-CON d.o.o.
Jaruščica 1 D, Zagreb
01/618-3755
099/315-2666
incon@in-con.hr
2. AdriaSoft
Trg Ivana Kukuljevića 6, Zagreb
01/389-0434
01/381-8190
091/193-7728
podrska@adriasoft.hr
3. MIT Software d.o.o.
Podgradski odvojak 6, 10090 Zagreb
01/3490-577 info@mit-software.hr
4. Filip informatika d.o.o.
F. Tuđmana 7a, 21212 Kaštel Sućurac
021/221-100 info@filip.hr
5. Inmed software
Biogradska 23, Zadar
023/214-479
098/843-585
092/245-1477
023/777-311
igor.brnic@zd.htnet.hr
6. e-Lab d.o.o.
Šmartinska cesta 130, 1122 Ljubljana, Slovenija
+386 41 335 055 matjaz@elab.si
7. Progis d.o.o.
Bulićeva 3,10 000 Zagreb
01/3632-905 progis@progis.hr
8. Infotrip d.o.o.
Heinzelova 62a, 10000 Zagreb
01/6458-960 info@infotrip.hr
9. ATIC Solutions j.d.o.o.
Bele Bartoka 30, 31000 Osijek
098/9361-328 info@atic-solutions.com
10. Dacom
Borik 16, Belišće
031/664-676 info@dacom.hrProgramska rješenja za G17

Uspješno prošli certifikaciju za isporučitelje ePomagala – izdavanje pomagala s HZZO popisa pomagala u specijaliziranoj prodavaonici (G17).

Redni
broj

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. Jadran Informatika d.o.o.
Tizianova 58, Rijeka
051/227-997 zgrbavac@jadraninfo.hr
2. Limex d.o.o.
Ivana Gorana Kovačića 20, Čakovec
040/313-956 info@limex.hr
3. L.D.T. d.o.o.
Antona Mihića 20, Opatija
051/333-753 info@ldt.biz.hr
4. Information Systems d.o.o.
Baštijanova 52a, Zagreb
01/3667-968 rajko.vulin@i-s.hr
5. Ed Borel d.o.o.
Savica šanci 131, Zagreb
01/2409-070 spomenko@edborel.hr
6. Samson informatika d.o.o.
Prilaz V. Brajkovića 2, Zagreb
01/652-4741 abeuc@samson.hr
7. MC FrontIS
Samoborska 134, 10000 Zagreb
01/3694-168 mcfrontis@mcfrontis.hr
8. DIL-93 d.o.o.
Raška ul. 22B, 10000 Zagreb
01/3778-841 info@dil-93.hr
9. Tomsoft d.o.o.
4. Vrbik 6, 10000 Zagreb
01/6183-222 info@tomsoft.hr
10. KNK Informatika d.o.o.
Duščak 13, 10000 Zagreb
01/2929-730 knk@knkmsp.com
11. B COMPUTERS, obrt za usluge i trgovinu
Kneza Mislava 10, 32100 Vinkovci
098/269-521
032/339-837
b-computers@b-computers.hr1200000 - MEDICINA RADA (G20)

Uspješno prošli certifikaciju za eUvjerenje.

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. MCS Grupa d.o.o.
Zagrebačka cesta 126, Zagreb
01/3040-210 podrska@mcs.hr
prodaja@mcs.hr
2. IN-CON d.o.o.
Jarušćica 1 D, Zagreb
01/6183-755
099/315-2666
incon@in-con.hr
3. Vegasoft
A. Brubnjaka 14, Ičići
051/770-120 info@vegasoft.hr
4. KNK Informatika
Duščak 13, Zagreb
099/2448-492
01/2421-041
knk@knkmsp.com
5. Inmed software
Biogradska 23, Zadar
023/214-479
098/843-585
092/245-1477
023/777-311
igor.brnic@zd.htnet.hr
6. Dacom
Borik 16, Belišće
031/664-676
info@dacom.hr
7. AdriaSoft
Trg Ivana Kukuljevića 6, Zagreb
01/3890-434
01/3818-190
091/1937-728
podrska@adriasoft.hr1010000  -  OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA  (G2)

Uspješno prošli certifikaciju za eRecept, eUputnicu u PZZ laboratorij, eUputnicu u SKZZ, bolovanje, izvješće nakon posjete, panele za djelatnost opće obiteljske medicine i djelatnost pedijatrije, komunikacijske poruke za registraciju faktora rizika, registraciju administrativnih postupaka i prikaz preporuke bolovanja, korištenje servisa osigInfo, InfoOthers, servisa za status osigurane osobe u NPP-u, naručivanje, prikaz sadržaja indikacije/smjernice kod propisivanja lijekova, defekture, prikaz cjenovno povoljnijeg lijeka unutar istovrsne skupine, poveznice na pisma zdravstvenim djelatnicima, slanje priloga uz A5 vrstu uputnice, ePomagala, eNjegu u kući, eFizikalnu terapiju u kući, stavljanje datoteke osobnog zdravstvenog kartona na zaštićeni dio portala, izradu datoteka računa i mjesečnog izvješća.

Redni
broj

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. IN-CON d.o.o.
Jaruščica 1 D, Zagreb
01/618-3755
099/315-2666
incon@in-con.hr
2. AdriaSoft
Trg Ivana Kukuljevića 6, Zagreb
01/389-0434
01/381-8190
091/193-7728
podrska@adriasoft.hr
3. Vegasoft
A. Brubnjaka 14, Ika, Ičići
051/770-120 info@vegasoft.hr
4. MCS Grupa d.o.o.
Zagrebačka cesta 126, Zagreb
01/3040-210 podrska@mcs.hr
prodaja@mcs.hr
5. Aplikacija d.o.o.
Šišićeva 18, Zagreb
01/669-7061
099/3544-707
aplikacija@aplikacija.com
6. PNT - Primjena Novih Tehnologija
Ivana Perkovca 98, 10430 Samobor
091/254-2320
098/705-320
kontakt@pnt.hr
7. IPT d.o.o.
Miramarska 24, Zagreb
01/600-5672
01/600-5605
boris.klaic@ipt.hr
8. Inmed software
Biogradska 23, Zadar
023/214-479
098/843-585
092/245-1477
023/777-311
igor.brnic@zd.htnet.hr1070000 - LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA (G7)

Uspješno prošli certifikaciju za eUputnicu u PZZ laboratorij i korištenje servisa osigInfo.

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail Nude i jeftiniju opciju samo modula za CEZIH koji se spaja na na LIS Nude integrirano rješenje za laboratorij i CEZIH
1. MAMM d.o.o.
Motovunska 24, Zagreb
01/2370-964 info@mamm.hr

D

D  

2. In2 d.o.o.
Marohnićeva 1/1, Zagreb
098/742-664 031/326-483 kresimir.kules@in2.hr N D
3. Samson informatika d.o.o.
Prilaz V.Brajkovića 2, Zagreb
01/6524-741 abeuc@samson.hr

D

D
4. MEDICO inženjering d.o.o.
Dinka Šimunovića 25, Split
021/536-436 klaric@medico-ing.hr D D
5. Stratus informacijske tehnologije d.o.o.
Nova cesta 171a, Zagreb
01/6199-140
091/6199-140
098/434-061
luka@e-ured.com N D1050000 - STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (G5)

Uspješno prošli certifikaciju za eRecept, eUputnicu u SKZZ, Izvješće nakon posjete, KEP, korištenje servisa osigInfo, izradu računa i mjesečnog izvješća.

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. IN-CON d.o.o.
Jaruščica 1 D, Zagreb
01/618-3755
099/315-2666
incon@in-con.hr
2. PNT - Primjena Novih Tehnologija
Ivana Perkovca 98, 10430 Samobor
091/254-2320
098/705-320
kontakt@pnt.hr
3. AdriaSoft
Trg Ivana Kukuljevića 6, Zagreb
01/389-0434
01/381-8190
091/193-7728
podrska@adriasoft.hr
4. MCS Grupa d.o.o.
Zagrebačka cesta 126, Zagreb
01/3040-210 podrska@mcs.hr prodaja@mcs.hr
5. Aplikacija d.o.o
Šišićeva 18, Zagreb
01/669-7061
099/3544-707
aplikacija@aplikacija.com
6. Inmed software
Biogradska 23, Zadar
023/214-479
098/843-585
092/245-1477
023/777-311
igor.brnic@zd.htnet.hr
7. S.D. Informatika d.o.o.
A. Štampara 8a, Velika Gorica
01/6370-043 last2000@sdinformatika.hr1020000 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PREDŠKOLSKE DJECE (G3)

Uspješno prošli certifikaciju za eRecept, eUputnicu u PZZ laboratorij, eUputnicu u SKZZ, Izvješće nakon posjete, panel dermatitis i panel rasta i uhranjenosti, komunikacijske poruke za registraciju faktora rizika, registraciju administrativnih postupaka i preporuku bolovanja, korištenje servisa osigInfo, InfoOthers, naručivanje, prikaz sadržaja indikacije/smjernice kod propisivanja lijekova, defekture, prikaz cjenovno povoljnijeg lijeka unutar istovrsne skupine, poveznice na pisma zdravstvenim djelatnicima, slanje priloga uz A5 vrstu uputnice, ePomagala, eNjegu u kući, eFizikalnu terapiju u kući, stavljanje datoteke osobnog zdravstvenog kartona na zaštićeni dio portala, izradu datoteka računa i mjesečnog izvješća.

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. IN-CON d.o.o.
Jaruščica 1 D, Zagreb
01/618-3755
099/315-2666
incon@in-con.hr
2. Vegasoft
A. Brubnjaka 14, Ika, Ičići
051/770-120 info@vegasoft.hr
3. MCS Grupa d.o.o.
Zagrebačka cesta 126, Zagreb
01/3040-210 podrska@mcs.hr prodaja@mcs.hr
4. Aplikacija d.o.o.
Šišićeva 18, Zagreb
01/669-7061
099/3544-707
aplikacija@aplikacija.com
5. PNT - Primjena Novih Tehnologija
Ivana Perkovca 98, 10430 Samobor
091/254-2320
098/705-320
kontakt@pnt.hr
6. IPT d.o.o.
Miramarska 24, Zagreb
01/600-5672
01/600-5605
boris.klaic@ipt.hr
7. Inmed software
Biogradska 23, Zadar
023/214-479
098/843-585
092/245-1477
023/777-311
igor.brnic@zd.htnet.hr1040000 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA (G4)

Uspješno prošli certifikaciju za eRecept, eUputnicu u PZZ laboratorij, eUputnicu u SKZZ, bolovanje, izvješće nakon posjete, panel trudnice, komunikacijske poruke za registraciju faktora rizika, registraciju administrativnih postupaka i preporuku bolovanja, korištenje servisa osigInfo, InfoOthers, naručivanje, prikaz sadržaja indikacije/smjernice kod propisivanja lijekova, defekture, prikaz cjenovno povoljnijeg lijeka unutar istovrsne skupine, poveznice na pisma zdravstvenim djelatnicima, slanje priloga uz A5 vrstu uputnice, ePomagala, stavljanje datoteke osobnog zdravstvenog kartona na zaštićeni dio portala, izradu datoteka računa i mjesečnog izvješća.

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. IN-CON d.o.o.
Jaruščica 1 D, Zagreb
01/618-3755
099/315-2666
incon@in-con.hr
2. Vegasoft
A. Brubnjaka 14, Ika, Ičići
051/770-120 info@vegasoft.hr
3. MCS Grupa d.o.o.
Zagrebačka cesta 126, Zagreb
01/3040-210 podrska@mcs.hr prodaja@mcs.hr
4. Aplikacija d.o.o.
Šišićeva 18, Zagreb
01/669-7061
099/3544-707
aplikacija@aplikacija.com
5. PNT - Primjena Novih Tehnologija
Ivana Perkovca 98, 10430 Samobor
091/254-2320
098/705-320
kontakt@pnt.hr
6. AdriaSoft
Trg Ivana Kukuljevića 6, Zagreb
01/389-0434
01/381-8190
091/193-7728
podrska@adriasoft.hr
7. IPT d.o.o.
Miramarska 24, Zagreb
01/600-5672
01/600-5605
boris.klaic@ipt.hr
8. Inmed software
Biogradska 23, Zadar
098/843-585
092/245-1477
023/777-311
igor.brnic@zd.htnet.hr1090100 - PREVENTIVNO-ODGOJNE MJERE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŠKOLSKE DJECE I STUDENATA (G6)

Uspješno prošli certifikaciju za eUputnicu u SKZZ, Izvješće nakon posjete, korištenje servisa osigInfo.

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. Cuspis d.o.o.
Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb
01/4576-338 office-hr@cuspis.com
helpdesk@cuspis.com
2. MCS Grupa d.o.o.
Zagrebačka cesta 126, Zagreb
01/3040-210 podrska@mcs.hr
prodaja@mcs.hr


SESTRINSKA DOKUMENTACIJA (G110)

Sljedeći proizvođači su prošli prvu fazu provjere i imaju dozvolu za distribuciju programskog rješenja.

Red.
br.

Druga faza:
Imaju dozvolu za rad programskog rješenja

D/N

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. D S. D. Informatika d.o.o.
A. Štampara 8a, Velika Gorica
01/6370-043 sinisa@sdinformatika.hr
2. D IN2 d.o.o.
Marohnićeva 1/1, Zagreb
01/6386-930
098/474-141
branka.lasic@in2.hr
danijel.budakovic@in2.hr
3. D Funkcija 13 d.o.o.
A. Starčevića 4, Vinkovci
032/332-856
098/467-487
krunoslav.lendjer@funkcija-13.com
4. D IN-CON d.o.o.
Jaruščica 1 D, Zagreb
01/618-3755
099/315-2666
incon@in-con.hr
5. D Astramedika d.o.o.
Horvaćanska cesta 21, Zagreb
01/5620-900
091/1620-900
ostojic@astramedika.hr
6. N Magis informatics d.o.o.
Zagrebačka cesta 21, 10291 Prigorje Brdovečko
01/556-5882 info@magisinformatics.com
7. D OB Dubrovnik
Dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik
020/431-825
095/809-4070
djordje@bolnica-du.hr
8. D Cuspis d.o.o.
Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb
01/4576-338 office-hr@cuspis.com
9. D OB Zadar
Bože Peričića 5, 23000 Zadar
023/315-677 opestic@zadar.net
opca.bolnica.zadar@optinet.hr
10. D Ericsson Nikola Tesla d.d.
Krapinska 45, Zagreb
01/3653-535 etk.healthcare@ericsson.com
11. D MCS Grupa d.o.o.
Zagrebačka cesta 126, Zagreb
01/3040-210 podrska@mcs.hr
prodaja@mcs.hr