Popis certificiranih proizvođača programske podrške po djelatnostima


Programska rješenja za medicinsku mikrobiologiju s parazitologijom (G13)

Uspješno prošli certifikaciju za medicinski mikrobiologiju s parazitologijom

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. Cuspis d.o.o.
Ilica 213, Zagreb
01/4576-338 office-hr@cuspis.com
2. Aplikacija d.o.o.
Šišićeva 18, Zagreb
01/669-7061
099/3544-707
aplikacija@aplikacija.com
3. Computer Service d.o.o.
Trg Sv. Jurja 6, Đurđevac
048/622-999
048/622-888
Ivan.kontak@computer-service.hr
4. LAUS CC d.o.o. za razvoj i primjenu informacijskih tehnologija
Vukovarska 23, p.p. 89, Dubrovnik
020/352-800 info@laus.cc
5. STENI d.o.o.
Kvaternikova 12, Rijeka
091/2281-203 stenidoo@gmail.comProgramska rješenja za medicinski potpomognutu oplodnju (G120)

Uspješno prošli certifikaciju za komunikaciju s registrom MPO

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. LAUS CC d.o.o.
Vukovarska 23, Dubrovnik
020/352-800
091/547-8044
info@laus.hr
branko.knezevic@laus.hr
2. CARPUSOFT d.o.o.
Cvijete Zuzorić 3, Zagreb
098/194-5644 velimir.gasparovic@carpusoft.hr
3. ITA UT j.d.o.o.
Milana Langa 4, 10432 Bregana
095/1991-797 damir.margetic@makwin.eu
4. Astramedika d.o.o.
Horvaćanska cesta 21, Zagreb
091/1620-900 info@astramedika.hr
5. Veos Dom d.o.o.
J.Križanića 11, Zagreb
091/1620 901 info@veos-dom.hrProgramska rješenja za zdravstvenu njegu u kući (G11)

Uspješno prošli certifikaciju za eNjegu u kući.

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. Vegasoft
A. Brubnjaka 14, Ika, Ičići
051/770-120 info@vegasoft.hr
2. Dacom
Borik 16, Belišće
031/664-676 info@dacom.hr
3. IN-CON d.o.o.
Jaruščica 1 D, Zagreb
01/618-3755
099/315-2666
bojan@in-con.hr
4. MCS grupa d.o.o.
Selska cesta 90a/VI, Zagreb
01/3040-210 podrska@mcs.hr
5. Powersoft d.o.o.
Josipa Kozarca 3, Daruvar
043/333-314, 
043/440-314, 
043/440-315
info-zdr@powersoft.hr
6. S.D. Informatika d.o.o.
A. Štampara 8a, Velika Gorica
01/6370-043 sinisa@sdinformatika.hr
7. Filip Informatika d.o.o.
F. Tuđmana 7a, 21212 Kaštel Sućurac
021/221-100 info@filip.hr
8. Genesis
Šestinski dol 67, 10000 Zagreb
051/312-355 genesis@ri.t-com.hr
9. Limex d.o.o.
Ivana Gorana Kovačića 20, Čakovec
040/313-956 info@limex.hr
10. KNK Informatika d.o.o.
Duščak 13, 10000 Zagreb
01/2929-730 knk@knkmsp.com
11. PNT - Primjena Novih Tehnologija
Ivana Perkovca 98, 10430 Samobor
091/254-2320
098/705-320
kontakt@pnt.hr
12. Promona d.o.o.
Kralja Zvonimira 24/2, Split
021/323-116 promona@promona.hr
13. Cuspis d.o.o.
Ilica 213, Zagreb
01/4576-338 office-hr@cuspis.comProgramska rješenja za fizikalnu terapiju u kući (G14)

Uspješno prošli certifikaciju za eFizikalnu terapiju u kući.

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. Vegasoft
A. Brubnjaka 14, Ika, Ičići
051/770-120 info@vegasoft.hr
2. Dacom
Borik 16, Belišće
031/664-676 info@dacom.hr
3. IN-CON d.o.o.
Jaruščica 1 D, Zagreb
01/618-3755
099/315-2666
bojan@in-con.hr
4. MCS grupa d.o.o.
Selska cesta 90a/VI, Zagreb
01/3040-210 podrska@mcs.hr
5. Powersoft d.o.o.
Josipa Kozarca 3, Daruvar
043/333-314, 
043/440-314, 
043/440-315
info-zdr@powersoft.hr
6. S.D. Informatika d.o.o.
A. Štampara 8a, Velika Gorica
01/6370-043 sinisa@sdinformatika.hr
7. Filip Informatika d.o.o.
F. Tuđmana 7a, 21212 Kaštel Sućurac
021/221-100 info@filip.hr
8. Genesis
Šestinski dol 67, 10000 Zagreb
051/312-355 genesis@ri.t-com.hr
9. Cuspis d.o.o.
Ilica 213, Zagreb
01/4576-338 office-hr@cuspis.com
10. KNK Informatika d.o.o.
Duščak 13, 10000 Zagreb
01/2929-730 knk@knkmsp.com
11. PNT - Primjena Novih Tehnologija
Ivana Perkovca 98, 10430 Samobor
091/254-2320
098/705-320
kontakt@pnt.hr
12. Promona d.o.o.
Kralja Zvonimira 24/2, Split
021/323-116 promona@promona.hrProgramska rješenja za G17 i G18

Uspješno prošli certifikaciju za isporučitelje ePomagala – izdavanje pomagala s HZZO popisa pomagala u specijaliziranoj prodavaonici (G17) i isporučitelje koji ujedno i propisuju ePomagala (G18).

Redni
broj

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. IN-CON d.o.o.
Jaruščica 1 D, Zagreb
01/618-3755
099/315-2666
bojan@in-con.hr
2. AdriaSoft
Trg Ivana Kukuljevića 6, Zagreb
01/389-0434
01/381-8190
091/193-7728
podrska@adriasoft.hr
3. MIT Software d.o.o.
Podgradski odvojak 6, 10090 Zagreb
01/3490-577 info@mit-software.hr
4. Filip informatika d.o.o.
F. Tuđmana 7a, 21212 Kaštel Sućurac
021/221-100 info@filip.hr
5. Inmed software
Biogradska 23, Zadar
023/214-479
098/843-585
092/245-1477
023/777-311
igor.brnic@zd.htnet.hr
6. e-Lab d.o.o.
Šmartinska cesta 130, 1122 Ljubljana, Slovenija
+386 41 335 055 matjaz@elab.si
7. Progis d.o.o.
Bulićeva 3,10 000 Zagreb
01/3632-905 progis@progis.hr
8. Infotrip d.o.o.
Heinzelova 62a, 10000 Zagreb
01/6458-960 info@infotrip.hr
9. ATIC Solutions j.d.o.o.
Bele Bartoka 30, 31000 Osijek
098/9361-328 info@atic-solutions.com
10. Dacom
Borik 16, Belišće
031/664-676 info@dacom.hrProgramska rješenja za G17

Uspješno prošli certifikaciju za isporučitelje ePomagala – izdavanje pomagala s HZZO popisa pomagala u specijaliziranoj prodavaonici (G17).

Redni
broj

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. Jadran Informatika d.o.o.
Tizianova 58, Rijeka
051/227-997 zgrbavac@jadraninfo.hr
2. Limex d.o.o.
Ivana Gorana Kovačića 20, Čakovec
040/313-956 info@limex.hr
3. L.D.T. d.o.o.
Antona Mihića 20, Opatija
051/333-753 info@ldt.biz.hr
4. Information Systems d.o.o.
Baštijanova 52a, Zagreb
01/3667-968 rajko.vulin@i-s.hr
5. Ed Borel d.o.o.
Savica šanci 131, Zagreb
01/2409-070 spomenko@edborel.hr
6. Samson informatika d.o.o.
Prilaz V. Brajkovića 2, Zagreb
01/652-4741 abeuc@samson.hr
7. MC FrontIS
Samoborska 134, 10000 Zagreb
01/3694-168 mcfrontis@mcfrontis.hr
8. DIL-93 d.o.o.
Raška ul. 22B, 10000 Zagreb
01/3778-841 info@dil-93.hr
9. Tomsoft d.o.o.
4. Vrbik 6, 10000 Zagreb
01/6183-222 info@tomsoft.hr
10. KNK Informatika d.o.o.
Duščak 13, 10000 Zagreb
01/2929-730 knk@knkmsp.com
11. B COMPUTERS, obrt za usluge i trgovinu
Kneza Mislava 10, 32100 Vinkovci
098/269-521
032/339-837
b-computers@b-computers.hr1120000 - LJEKARNIŠTVO (G8)

Uspješno prošli certifikaciju za eRecept, korištenje servisa osigInfo, prikaz sadržaja indikacije/smjernice za lijekove, defekture, prikaz cijenovno povoljnijeg lijeka unutar istovrsne skupine, poveznice na pisma zdravstvenim djelatnicima, izrada datoteke računa.

Redni
broj

Proizvođač

Broj telefona e-mail Certificirani za ePomagala Certificirani za InfoOthers i recept tipa "K"
1. Information Systems d.o.o.
Baštijanova 52a, Zagreb
01/3667-968 rajko.vulin@i-s.hr Da Da
2. Ed Borel d.o.o.
Savica šanci 131, Zagreb
01/2409-070 spomenko@edborel.hr Da Da
3. Samson informatika d.o.o.
Prilaz V.Brajkovića 2, Zagreb
01/652-4741 abeuc@samson.hr Da Da
4. Jadran Informatika d.o.o.
Tizianova 58, Rijeka
051/227-997 zgrbavac@jadraninfo.hr Da Da
5. Pharmasoft j.d.o.o.
Slavonska ulica 54, Zagreb
098/820-079 info@pharmasoft.hr Da Da1010000  -  OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA  (G2)

Uspješno prošli certifikaciju za eRecept, eUputnicu u PZZ laboratorij, eUputnicu u SKZZ, bolovanje, izvješće nakon posjete, panele za djelatnost opće obiteljske medicine i djelatnost pedijatrije, komunikacijske poruke za registraciju faktora rizika, registraciju administrativnih postupaka i prikaz preporuke bolovanja, korištenje servisa osigInfo, InfoOthers, servisa za status osigurane osobe u NPP-u, naručivanje, prikaz sadržaja indikacije/smjernice kod propisivanja lijekova, defekture, prikaz cjenovno povoljnijeg lijeka unutar istovrsne skupine, poveznice na pisma zdravstvenim djelatnicima, slanje priloga uz A5 vrstu uputnice, ePomagala, eNjegu u kući, eFizikalnu terapiju u kući, stavljanje datoteke osobnog zdravstvenog kartona na zaštićeni dio portala, izradu datoteka računa i mjesečnog izvješća.

Redni
broj

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. IN-CON d.o.o.
Jaruščica 1 D, Zagreb
01/618-3755
099/315-2666
bojan@in-con.hr
2. AdriaSoft
Trg Ivana Kukuljevića 6, Zagreb
01/389-0434
01/381-8190
091/193-7728
podrska@adriasoft.hr
3. Vegasoft
A. Brubnjaka 14, Ika, Ičići
051/770-120 info@vegasoft.hr
4. MCS grupa d.o.o.
Selska cesta 90a/VI, Zagreb
01/3040-210 podrska@mcs.hr
5. Aplikacija d.o.o.
Šišićeva 18, Zagreb
01/669-7061
099/3544-707
aplikacija@aplikacija.com
6. PNT - Primjena Novih Tehnologija
Ivana Perkovca 98, 10430 Samobor
091/254-2320
098/705-320
kontakt@pnt.hr
7. IPT d.o.o.
Miramarska 24, Zagreb
01/600-5672
01/600-5605
boris.klaic@ipt.hr
8. Inmed software
Biogradska 23, Zadar
023/214-479
098/843-585
092/245-1477
023/777-311
igor.brnic@zd.htnet.hr1070000 - LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA (G7)

Uspješno prošli certifikaciju za eUputnicu u PZZ laboratorij i korištenje servisa osigInfo.

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail Nude i jeftiniju opciju samo modula za CEZIH koji se spaja na na LIS Nude integrirano rješenje za laboratorij i CEZIH
1. MAMM d.o.o.
Koparska 42, Zagreb
01/2370-964 info@mamm.hr

D

D  

2. In2 d.o.o.
Marohnićeva 1/1, Zagreb
098/742-664 031/326-483 kresimir.kules@in2.hr N D
3. Samson informatika d.o.o.
Prilaz V.Brajkovića 2, Zagreb
01/6524-741 abeuc@samson.hr

D

D
4. MEDICO inženjering d.o.o.
Dinka Šimunovića 25, Split
021/536-436 tklaric@medico-ing.com D D
5. Stratus informacijske tehnologije d.o.o.
Nova cesta 171a, Zagreb
01/6199-140
091/6199-140
098/434-061
luka@e-ured.com N D1050000 - STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (G5)

Uspješno prošli certifikaciju za eRecept, eUputnicu u SKZZ, Izvješće nakon posjete, KEP, korištenje servisa osigInfo, izradu računa i mjesečnog izvješća.

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. IN-CON d.o.o.
Jaruščica 1 D, Zagreb
01/618-3755
099/315-2666
bojan@in-con.hr
2. PNT - Primjena Novih Tehnologija
Ivana Perkovca 98, 10430 Samobor
091/254-2320
098/705-320
kontakt@pnt.hr
3. AdriaSoft
Trg Ivana Kukuljevića 6, Zagreb
01/389-0434
01/381-8190
091/193-7728
podrska@adriasoft.hr
4. MCS grupa d.o.o.
Selska cesta 90a/VI, Zagreb
01/3040-210 podrska@mcs.hr
5. Aplikacija d.o.o
Šišićeva 18, Zagreb
01/669-7061
099/3544-707
aplikacija@aplikacija.com
6. Inmed software
Biogradska 23, Zadar
023/214-479
098/843-585
092/245-1477
023/777-311
igor.brnic@zd.htnet.hr
7. S.D. Informatika d.o.o.
A. Štampara 8a, Velika Gorica
01/6370-043 sinisa@sdinformatika.hr1020000 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PREDŠKOLSKE DJECE (G3)

Uspješno prošli certifikaciju za eRecept, eUputnicu u PZZ laboratorij, eUputnicu u SKZZ, Izvješće nakon posjete, panel dermatitis i panel rasta i uhranjenosti, komunikacijske poruke za registraciju faktora rizika, registraciju administrativnih postupaka i preporuku bolovanja, korištenje servisa osigInfo, InfoOthers, naručivanje, prikaz sadržaja indikacije/smjernice kod propisivanja lijekova, defekture, prikaz cjenovno povoljnijeg lijeka unutar istovrsne skupine, poveznice na pisma zdravstvenim djelatnicima, slanje priloga uz A5 vrstu uputnice, ePomagala, eNjegu u kući, eFizikalnu terapiju u kući, stavljanje datoteke osobnog zdravstvenog kartona na zaštićeni dio portala, izradu datoteka računa i mjesečnog izvješća.

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. IN-CON d.o.o.
Jaruščica 1 D, Zagreb
01/618-3755
099/315-2666
bojan@in-con.hr
2. Vegasoft
A. Brubnjaka 14, Ika, Ičići
051/770-120 info@vegasoft.hr
3. MCS grupa d.o.o.
Selska cesta 90a/VI, Zagreb
01/3040-210 podrska@mcs.hr
4. Aplikacija d.o.o.
Šišićeva 18, Zagreb
01/669-7061
099/3544-707
aplikacija@aplikacija.com
5. PNT - Primjena Novih Tehnologija
Ivana Perkovca 98, 10430 Samobor
091/254-2320
098/705-320
kontakt@pnt.hr
6. IPT d.o.o.
Miramarska 24, Zagreb
01/600-5672
01/600-5605
boris.klaic@ipt.hr
7. Inmed software
Biogradska 23, Zadar
023/214-479
098/843-585
092/245-1477
023/777-311
igor.brnic@zd.htnet.hr1040000 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA (G4)

Uspješno prošli certifikaciju za eRecept, eUputnicu u PZZ laboratorij, eUputnicu u SKZZ, bolovanje, izvješće nakon posjete, panel trudnice, komunikacijske poruke za registraciju faktora rizika, registraciju administrativnih postupaka i preporuku bolovanja, korištenje servisa osigInfo, InfoOthers, naručivanje, prikaz sadržaja indikacije/smjernice kod propisivanja lijekova, defekture, prikaz cjenovno povoljnijeg lijeka unutar istovrsne skupine, poveznice na pisma zdravstvenim djelatnicima, slanje priloga uz A5 vrstu uputnice, ePomagala, stavljanje datoteke osobnog zdravstvenog kartona na zaštićeni dio portala, izradu datoteka računa i mjesečnog izvješća.

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. IN-CON d.o.o.
Jaruščica 1 D, Zagreb
01/618-3755
099/315-2666
bojan@in-con.hr
2. Vegasoft
A. Brubnjaka 14, Ika, Ičići
051/770-120 info@vegasoft.hr
3. MCS grupa d.o.o.
Selska cesta 90a/VI, Zagreb
01/3040-210 podrska@mcs.hr
4. Aplikacija d.o.o.
Šišićeva 18, Zagreb
01/669-7061
099/3544-707
aplikacija@aplikacija.com
5. PNT - Primjena Novih Tehnologija
Ivana Perkovca 98, 10430 Samobor
091/254-2320
098/705-320
kontakt@pnt.hr
6. AdriaSoft
Trg Ivana Kukuljevića 6, Zagreb
01/389-0434
01/381-8190
091/193-7728
podrska@adriasoft.hr
7. IPT d.o.o.
Miramarska 24, Zagreb
01/600-5672
01/600-5605
boris.klaic@ipt.hr
8. Inmed software
Biogradska 23, Zadar
098/843-585
092/245-1477
023/777-311
igor.brnic@zd.htnet.hr1090100 - PREVENTIVNO-ODGOJNE MJERE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŠKOLSKE DJECE I STUDENATA (G6)

Uspješno prošli certifikaciju za eRecept, eUputnicu u SKZZ, Izvješće nakon posjete, korištenje servisa osigInfo.

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. Cuspis d.o.o.
Ilica 213, Zagreb
01/4576-338 office-hr@cuspis.com2xxxxxx - IZVANBOLNIČKO SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNA ZAŠTITA (G9)

Uspješno prošli certifikaciju za eRecept, eUputnicu u PZZ laboratorij, eUputnicu u SKZZ, naručivanje, korištenje servisa osigInfo, datoteka računa.

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. Cuspis d.o.o.
Ilica 213, Zagreb
01/4576-338 office-hr@cuspis.com
2. MCS grupa d.o.o.
Selska cesta 90a/VI, Zagreb
01/3040-210 podrska@mcs.hr
3. IN-CON d.o.o.
Jaruščica 1 D, Zagreb
01/618-3755
099/315-2666
bojan@in-con.hr
4. MAG informatika
Dragutina Golika 63, Zagreb
01/464-0222 info@mag.hr
5. KNK Informatika d.o.o.
Duščak 13, Zagreb
01/2929-730 knk@knkmsp.com
6. ASTRAMEDIKA d.o.o.
Horvaćanska cesta 21, Zagreb
01/5620-900 info@astramedika.hr
7. Dacom
Borik 16, Belišće
031/664-676 info@dacom.hr
8. Promona d.o.o.
Kralja Zvonimira 24/2, Split
021/323-116 promona@promona.hr
9. AdriaSoft
Trg Ivana Kukuljevića 6, Zagreb
01/381-8190 info@adriasoft.hr
10. Aplikacija d.o.o.
Šišićeva 18, Zagreb
01/669-7061
099/3544-707
aplikacija@aplikacija.com
11. S.D. Informatika d.o.o.
A. Štampara 8a, Velika Gorica
01/6370-043 sinisa@sdinformatika.hr
12. PNT - Primjena Novih Tehnologija
Ivana Perkovca 98, 10430 Samobor
091/254-2320
098/705-320
kontakt@pnt.hr
13. Irata d.o.o.
Savska cesta 41, Zagreb
01/3095-981 office@irata.hr
14. IN2 d.o.o.
Marohnićeva 1/1, Zagreb
01/6386-930
098/742-664
branka.lasic@in2.hr
kresimir.kules@in2.hr
15. Itg centar
Brune Bušića 3, Zagreb
01/6636-560
098/1669-747
info@itgentar.hr
16. Infomedica
Šime Ljubića 55, 21000 Split
021/540-110 info@infomedica.hr
17. Vegasoft
A. Brubnjaka 14, Ika, Ičići
051/770-120 info@vegasoft.hr
18. Matsys d.o.o.
Mandićeva 5, Split
021/371-946 info@komunalno.com
19. Genesis
Šestinski dol 67, 10000 Zagreb
051/312-355 genesis@ri.t-com.hr
20. Magis informatics d.o.o.
Zagrebačka cesta 21, 10291 Prigorje Brdovečko
01/556-5882 info@magisinformatics.com
21. Fotokemika-Nova
Nikole šubića Zrinskog 14, 10430 Samobor
01/3361-133,
01/3361-615,
01/3361-204
fotokemika@zg.t-com.hr, fotokemika@zg.htnet.hr
22. Powersoft d.o.o.
Josipa Kozarca 3, Daruvar
043/333-314,
043/440-314,
043/440-315
info-zdr@powersoft.hrSESTRINSKA DOKUMENTACIJA (G110)

Sljedeći proizvođači su prošli prvu fazu provjere i imaju dozvolu za distribuciju programskog rješenja.

Red.
br.

Druga faza:
Imaju dozvolu za rad programskog rješenja

D/N

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. D S. D. Informatika d.o.o.
A. Štampara 8a, Velika Gorica
01/6370-043 sinisa@sdinformatika.hr
2. D IN2 d.o.o.
Marohnićeva 1/1, Zagreb
01/6386-930
098/474-141
branka.lasic@in2.hr
danijel.budakovic@in2.hr
3. D Funkcija 13 d.o.o.
A. Starčevića 4, Vinkovci
032/332-856
098/467-487
krunoslav.lendjer@funkcija-13.com
4. D IN-CON d.o.o.
Jaruščica 1 D, Zagreb
01/618-3755
099/315-2666
bojan@in-con.hr
5. D Astramedika d.o.o.
Horvaćanska cesta 21, Zagreb
01/5620-900
091/1620-900
ostojic@astramedika.hr
6. N Magis informatics d.o.o.
Zagrebačka cesta 21, 10291 Prigorje Brdovečko
01/556-5882 info@magisinformatics.com
7. D OB Dubrovnik
Dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik
020/431-825
095/809-4070
djordje@bolnica-du.hr
8. D Cuspis d.o.o.
Ilica 213, Zagreb
01/457-6338 office-hr@cuspis.com
9. D OB Zadar
Bože Peričića 5, 23000 Zadar
023/315-677 opestic@zadar.net
opca.bolnica.zadar@optinet.hr