Popis certificiranih proizvođača programske podrške po djelatnostima


Programska rješenja za medicinsku mikrobiologiju s parazitologijom (G9)

Uspješno prošli certifikaciju za medicinski mikrobiologiju s parazitologijom

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. Cuspis d.o.o.
Ilica 213, Zagreb
01/4576-338 office-hr@cuspis.com
2. Aplikacija d.o.o.
Šišićeva 18, Zagreb
   01/669-7061
099/3544-707
aplikacija@aplikacija.comProgramska rješenja za medicinski potpomognutu oplodnju (G120)

Uspješno prošli certifikaciju za komunikaciju s registrom MPO

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. LAUS CC d.o.o.
Vukovarska 23, Dubrovnik
020/352-800
091/547-8044
info@laus.hr
branko.knezevic@laus.hr
2. CARPUSOFT d.o.o.
Cvijete Zuzorić 3, Zagreb
098/194-5644 velimir.gasparovic@carpusoft.hrProgramska rješenja za zdravstvenu njegu u kući (G11)

Uspješno prošli certifikaciju za eNjegu u kući.

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. Vegasoft
A. Brubnjaka 14, Ika, Ičići
051/770-120 info@vegasoft.hr
2. Dacom
Borik 16, Belišće
031/664-676 info@dacom.hr
3. IN-CON d.o.o.
Jaruščica 1 D, Zagreb
01/618-3755
099/315-2666
bojan@in-con.hr
4. MCS grupa d.o.o.
Selska cesta 90a/VI, Zagreb
01/3040-210 podrska@mcs.hr
5. Powersoft d.o.o.
Josipa Kozarca 3, Daruvar
043/333-314, 
043/440-314, 
043/440-315
info-zdr@powersoft.hr
6. S.D. Informatika d.o.o.
A. Štampara 8a, Velika Gorica
01/6370-043 sinisa@sdinformatika.hr
7. Filip Informatika d.o.o.
F. Tuđmana 7a, 21212 Kaštel Sućurac
021/221-100 info@filip.hr
8. Genesis
Šestinski dol 67, 10000 Zagreb
051/312-355 genesis@ri.t-com.hr
9. Limex d.o.o.
Ivana Gorana Kovačića 20, Čakovec
040/313-956 info@limex.hr
10. KNK Informatika d.o.o.
Duščak 13, 10000 Zagreb
01/2929-730 knk@knkmsp.com
11. PNT - Primjena Novih Tehnologija
Ivana Perkovca 98, 10430 Samobor
091/254-2320
098/705-320
kontakt@pnt.hr
12. Promona d.o.o.
Kralja Zvonimira 24/2, Split
021/323-116 promona@promona.hr
13. Cuspis d.o.o.
Ilica 213, Zagreb
01/4576-338 office-hr@cuspis.comProgramska rješenja za fizikalnu terapiju u kući (G14)

Uspješno prošli certifikaciju za eFizikalnu terapiju u kući.

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. Vegasoft
A. Brubnjaka 14, Ika, Ičići
051/770-120 info@vegasoft.hr
2. Dacom
Borik 16, Belišće
031/664-676 info@dacom.hr
3. IN-CON d.o.o.
Jaruščica 1 D, Zagreb
01/618-3755
099/315-2666
bojan@in-con.hr
4. MCS grupa d.o.o.
Selska cesta 90a/VI, Zagreb
01/3040-210 podrska@mcs.hr
5. Powersoft d.o.o.
Josipa Kozarca 3, Daruvar
043/333-314, 
043/440-314, 
043/440-315
info-zdr@powersoft.hr
6. S.D. Informatika d.o.o.
A. Štampara 8a, Velika Gorica
01/6370-043 sinisa@sdinformatika.hr
7. Filip Informatika d.o.o.
F. Tuđmana 7a, 21212 Kaštel Sućurac
021/221-100 info@filip.hr
8. Genesis
Šestinski dol 67, 10000 Zagreb
051/312-355 genesis@ri.t-com.hr
9. Cuspis d.o.o.
Ilica 213, Zagreb
01/4576-338 office-hr@cuspis.com
10. KNK Informatika d.o.o.
Duščak 13, 10000 Zagreb
01/2929-730 knk@knkmsp.com
11. PNT - Primjena Novih Tehnologija
Ivana Perkovca 98, 10430 Samobor
091/254-2320
098/705-320
kontakt@pnt.hr
12. Promona d.o.o.
Kralja Zvonimira 24/2, Split
021/323-116 promona@promona.hrProgramska rješenja za G17 i G18

Uspješno prošli certifikaciju za isporučitelje ePomagala – izdavanje pomagala s HZZO popisa pomagala u specijaliziranoj prodavaonici (G17) i isporučitelje koji ujedno i propisuju ePomagala (G18).

Redni
broj

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. IN-CON d.o.o.
Jaruščica 1 D, Zagreb
01/618-3755
099/315-2666
bojan@in-con.hr
2. AdriaSoft
Trg Ivana Kukuljevića 6, Zagreb
01/389-0434
01/381-8190
091/193-7728
podrska@adriasoft.hr
3. MIT Software d.o.o.
Podgradski odvojak 6, 10090 Zagreb
01/3490-577 info@mit-software.hr
4. Filip informatika d.o.o.
F. Tuđmana 7a, 21212 Kaštel Sućurac
021/221-100 info@filip.hr
5. Inmed software
Biogradska 23, Zadar
023/214-479
098/843-585
092/245-1477
023/777-311
igor.brnic@zd.htnet.hr
6. e-Lab d.o.o.
Šmartinska cesta 130, 1122 Ljubljana, Slovenija
+386 41 335 055 matjaz@elab.si
7. Progis d.o.o.
Bulićeva 3,10 000 Zagreb
01/3632-905 progis@progis.hr
8. Infotrip d.o.o.
Heinzelova 62a, 10000 Zagreb
01/6458-960 info@infotrip.hr
9. ATIC Solutions j.d.o.o.
Bele Bartoka 30, 31000 Osijek
098/9361-328 info@atic-solutions.com
10. Dacom
Borik 16, Belišće
031/664-676 info@dacom.hrProgramska rješenja za G17

Uspješno prošli certifikaciju za isporučitelje ePomagala – izdavanje pomagala s HZZO popisa pomagala u specijaliziranoj prodavaonici (G17).

Redni
broj

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. Jadran Informatika d.o.o.
Tizianova 58, Rijeka
051/227-997 zgrbavac@jadraninfo.hr
2. Limex d.o.o.
Ivana Gorana Kovačića 20, Čakovec
040/313-956 info@limex.hr
3. L.D.T. d.o.o.
Antona Mihića 20, Opatija
051/333-753 info@ldt.biz.hr
4. Information Systems d.o.o.
Baštijanova 52a, Zagreb
01/3667-968 rajko.vulin@i-s.hr
5. Ed Borel d.o.o.
Savica šanci 131, Zagreb
01/2409-070 spomenko@edborel.hr
6. Samson informatika d.o.o.
Prilaz V. Brajkovića 2, Zagreb
01/652-4741 abeuc@samson.hr
7. MC FrontIS
Samoborska 134, 10000 Zagreb
01/3694-168 mcfrontis@mcfrontis.hr
8. DIL-93 d.o.o.
Raška ul. 22B, 10000 Zagreb
01/3778-841 info@dil-93.hr
9. Tomsoft d.o.o.
4. Vrbik 6, 10000 Zagreb
01/6183-222 info@tomsoft.hr
10. KNK Informatika d.o.o.
Duščak 13, 10000 Zagreb
01/2929-730 knk@knkmsp.com
11. B COMPUTERS, obrt za usluge i trgovinu
Kneza Mislava 10, 32100 Vinkovci
098/269-521
032/339-837
b-computers@b-computers.hr1120000 - LJEKARNIŠTVO (G8)

Uspješno prošli certifikaciju za eRecept, korištenje servisa osigInfo, prikaz sadržaja indikacije/smjernice za lijekove, defekture, prikaz cijenovno povoljnijeg lijeka unutar istovrsne skupine, poveznice na pisma zdravstvenim djelatnicima, izrada datoteke računa.

Redni
broj

Proizvođač

Broj telefona e-mail Certificirani za ePomagala Certificirani za InfoOthers i recept tipa "K"
1. Information Systems d.o.o.
Baštijanova 52a, Zagreb
01/3667-968 rajko.vulin@i-s.hr Da Da
2. Ed Borel d.o.o.
Savica šanci 131, Zagreb
01/2409-070 spomenko@edborel.hr Da Da
3. Samson informatika d.o.o.
Prilaz V.Brajkovića 2, Zagreb
01/652-4741 abeuc@samson.hr Da Da
4. Jadran Informatika d.o.o.
Tizianova 58, Rijeka
051/227-997 zgrbavac@jadraninfo.hr Da Da
5. Pharmasoft j.d.o.o.
Slavonska ulica 54, Zagreb
098/820-079 info@pharmasoft.hr Da Da1010000  -  OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA  (G2)

Uspješno prošli certifikaciju za eRecept, eUputnicu u PZZ laboratorij, eUputnicu u SKZZ, Izvješće nakon posjete, preventivni panel i panele kroničnih bolesnika, panel ITM, panele za djelatnost pedijatrije, komunikacijske poruke za registraciju faktora rizika i registraciju administrativnih postupaka, korištenje servisa osigInfo, servisa za status osigurane osobe u NPP-u, naručivanje, prikaz sadržaja indikacije/smjernice kod propisivanja lijekova, defekture, prikaz cijenovno povoljnijeg lijeka unutar istovrsne skupine, poveznice na pisma zdravstvenim djelatnicima, slanje priloga uz A5 vrstu uputnice, izdradu datoteka računa i mjesečnog izvješća.

Redni
broj

Proizvođač

Broj telefona e-mail Certificirani za ePomagala i InfoOthers
1. MCS grupa d.o.o.
Selska cesta 90a/VI, Zagreb
01/3040-210 podrska@mcs.hr Da
2. IPT d.o.o.
Miramarska 24, Zagreb
01/600-5672
01/600-5605
boris.klaic@ipt.hr Da
3. IN-CON d.o.o.
Jaruščica 1 D, Zagreb
01/618-3755
099/315-2666
bojan@in-con.hr Da
4. AdriaSoft
Trg Ivana Kukuljevića 6, Zagreb
01/389-0434
01/381-8190
091/193-7728
podrska@adriasoft.hr Da
5. Aplikacija d.o.o.
Šišićeva 18, Zagreb
01/669-7061
099/3544-707
aplikacija@aplikacija.com Da
6. Inmed software
Biogradska 23, Zadar
023/214-479
098/843-585
092/245-1477
023/777-311
igor.brnic@zd.htnet.hr Da
7. Vegasoft
A. Brubnjaka 14, Ika, Ičići
051/770-120 info@vegasoft.hr Da
8. PNT - Primjena Novih Tehnologija
Ivana Perkovca 98, 10430 Samobor
091/254-2320
098/705-320
kontakt@pnt.hr Da1070000 - LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA (G7)

Uspješno prošli certifikaciju za eUputnicu u PZZ laboratorij i korištenje servisa osigInfo.

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail Nude i jeftiniju opciju samo modula za CEZIH koji se spaja na na LIS Nude integrirano rješenje za laboratorij i CEZIH
1. MAMM d.o.o.
Koparska 42, Zagreb
01/2370-964 info@mamm.hr

D

D  

2. In2 d.o.o.
Marohnićeva 1/1, Zagreb
098/742-664 031/326-483 kresimir.kules@in2.hr N D
3. Samson informatika d.o.o.
Prilaz V.Brajkovića 2, Zagreb
01/6524-741 abeuc@samson.hr

D

D
4. MEDICO inženjering d.o.o.
Dinka Šimunovića 25, Split
021/536-436 tklaric@medico-ing.com D D
5. Stratus informacijske tehnologije d.o.o.
Nova cesta 171a, Zagreb
01/6199-140
091/6199-140
098/434-061
luka@e-ured.com N D1050000 - STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (G5)

Uspješno prošli certifikaciju za eRecept, eUputnicu u SKZZ, Izvješće nakon posjete, KEP, korištenje servisa osigInfo, izradu računa i mjesečnog izvješća.

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. IN-CON d.o.o.
Jaruščica 1 D, Zagreb
01/618-3755
099/315-2666
bojan@in-con.hr
2. PNT - Primjena Novih Tehnologija
Ivana Perkovca 98, 10430 Samobor
091/254-2320
098/705-320
kontakt@pnt.hr
3. AdriaSoft
Trg Ivana Kukuljevića 6, Zagreb
01/389-0434
01/381-8190
091/193-7728
podrska@adriasoft.hr
4. MCS grupa d.o.o.
Selska cesta 90a/VI, Zagreb
01/3040-210 podrska@mcs.hr
5. Aplikacija d.o.o
Šišićeva 18, Zagreb
01/669-7061
099/3544-707
aplikacija@aplikacija.com
6. Inmed software
Biogradska 23, Zadar
023/214-479
098/843-585
092/245-1477
023/777-311
igor.brnic@zd.htnet.hr
7. S.D. Informatika d.o.o.
A. Štampara 8a, Velika Gorica
01/6370-043 sinisa@sdinformatika.hr1020000 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PREDŠKOLSKE DJECE (G3)

Uspješno prošli certifikaciju za eRecept, eUputnicu u PZZ laboratorij, eUputnicu u SKZZ, Izvješće nakon posjete, korištenje servisa osigInfo, izradu računa i mjesečnog izvješća.

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. Aplikacija d.o.o.
Šišićeva 18, Zagreb
01/669-7061 099/3544-707 aplikacija@aplikacija.com
2. MCS grupa d.o.o.
Selska cesta 90a/VI, Zagreb
01/3040-210 podrska@mcs.hr
3. PNT - Primjena Novih Tehnologija
Ivana Perkovca 98, 10430 Samobor
091/254-2320
098/705-320
kontakt@pnt.hr
4. IN-CON d.o.o.
Jaruščica 1 D, Zagreb
01/618-3755
099/315-2666
bojan@in-con.hr
5. AdriaSoft
Trg Ivana Kukuljevića 6, Zagreb
01/389-0434
01/381-8190
091/193-7728
podrska@adriasoft.hr
6. IPT d.o.o.
Miramarska 24, Zagreb
01/600-5672
01/600-5605
boris.klaic@ipt.hr
7. Inmed software
Biogradska 23, Zadar
023/214-479
098/843-585
092/245-1477
023/777-311
igor.brnic@zd.htnet.hr
8. Vegasoft
A. Brubnjaka 14, Ika, Ičići
051/770-120 info@vegasoft.hr1040000 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA (G4)

Uspješno prošli certifikaciju za eRecept, eUputnicu u PZZ laboratorij, eUputnicu u SKZZ, Izvješće nakon posjete, korištenje servisa osigInfo, izradu računa i mjesečnog izvješća.

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. Aplikacija d.o.o.
Šišićeva 18, Zagreb
01/669-7061
099/3544-707
aplikacija@aplikacija.com
2. MCS grupa d.o.o.
Selska cesta 90a/VI, Zagreb
01/3040-210 podrska@mcs.hr
3. IPT d.o.o.
Miramarska 24, Zagreb
01/600-5672
01/600-5605
boris.klaic@ipt.hr
4. PNT - Primjena Novih Tehnologija
Ivana Perkovca 98, 10430 Samobor
091/254-2320
098/705-320
kontakt@pnt.hr
5. IN-CON d.o.o.
Jaruščica 1 D, Zagreb
01/618-3755
099/315-2666
bojan@in-con.hr
6. AdriaSoft
Trg Ivana Kukuljevića 6, Zagreb
01/389-0434
01/381-8190
091/193-7728
podrska@adriasoft.hr
7. Inmed software
Biogradska 23, Zadar
023/214-479
098/843-585
092/245-1477
023/777-311
igor.brnic@zd.htnet.hr
8. Vegasoft
A. Brubnjaka 14, Ika, Ičići
051/770-120 info@vegasoft.hr1090100 - PREVENTIVNO-ODGOJNE MJERE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŠKOLSKE DJECE I STUDENATA (G6)

Uspješno prošli certifikaciju za eRecept, eUputnicu u SKZZ, Izvješće nakon posjete, korištenje servisa osigInfo.

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. Cuspis d.o.o.
Ilica 213, Zagreb
01/4576-338 office-hr@cuspis.com2xxxxxx - IZVANBOLNIČKO SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNA ZAŠTITA (G9)

Uspješno prošli certifikaciju za eRecept, eUputnicu u PZZ laboratorij, eUputnicu u SKZZ, naručivanje, korištenje servisa osigInfo, datoteka računa.

Red.
br.

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. Cuspis d.o.o.
Ilica 213, Zagreb
01/4576-338 office-hr@cuspis.com
2. MCS grupa d.o.o.
Selska cesta 90a/VI, Zagreb
01/3040-210 podrska@mcs.hr
3. IN-CON d.o.o.
Jaruščica 1 D, Zagreb
01/618-3755
099/315-2666
bojan@in-con.hr
4. MAG informatika
Dragutina Golika 63, Zagreb
01/464-0222 info@mag.hr
5. KNK Informatika d.o.o.
Duščak 13, Zagreb
01/2929-730 knk@knkmsp.com
6. ASTRAMEDIKA d.o.o.
Horvaćanska cesta 21, Zagreb
01/5620-900 info@astramedika.hr
7. Dacom
Borik 16, Belišće
031/664-676 info@dacom.hr
8. Promona d.o.o.
Kralja Zvonimira 24/2, Split
021/323-116 promona@promona.hr
9. AdriaSoft
Trg Ivana Kukuljevića 6, Zagreb
01/381-8190 info@adriasoft.hr
10. Aplikacija d.o.o.
Šišićeva 18, Zagreb
01/669-7061
099/3544-707
aplikacija@aplikacija.com
11. S.D. Informatika d.o.o.
A. Štampara 8a, Velika Gorica
01/6370-043 sinisa@sdinformatika.hr
12. PNT - Primjena Novih Tehnologija
Ivana Perkovca 98, 10430 Samobor
091/254-2320
098/705-320
kontakt@pnt.hr
13. Irata d.o.o.
Savska cesta 41, Zagreb
01/3095-981 office@irata.hr
14. IN2 d.o.o.
Marohnićeva 1/1, Zagreb
01/6386-930
098/742-664
branka.lasic@in2.hr
kresimir.kules@in2.hr
15. Itg centar
Brune Bušića 3, Zagreb
01/6636-560
098/1669-747
info@itgentar.hr
16. Infomedica
Šime Ljubića 55, 21000 Split
021/540-110 info@infomedica.hr
17. Vegasoft
A. Brubnjaka 14, Ika, Ičići
051/770-120 info@vegasoft.hr
18. Matsys d.o.o.
Mandićeva 5, Split
021/371-946 info@komunalno.com
19. Genesis
Šestinski dol 67, 10000 Zagreb
051/312-355 genesis@ri.t-com.hr
20. Magis informatics d.o.o.
Zagrebačka cesta 21, 10291 Prigorje Brdovečko
01/556-5882 info@magisinformatics.com
21. Fotokemika-Nova
Nikole šubića Zrinskog 14, 10430 Samobor
01/3361-133,
01/3361-615,
01/3361-204
fotokemika@zg.t-com.hr, fotokemika@zg.htnet.hr
22. Powersoft d.o.o.
Josipa Kozarca 3, Daruvar
043/333-314,
043/440-314,
043/440-315
info-zdr@powersoft.hrSESTRINSKA DOKUMENTACIJA (G110)

Sljedeći proizvođači su prošli prvu fazu provjere i imaju dozvolu za distribuciju programskog rješenja.

Red.
br.

Druga faza:
Imaju dozvolu za rad programskog rješenja

D/N

Proizvođač

Broj telefona e-mail
1. D S. D. Informatika d.o.o.
A. Štampara 8a, Velika Gorica
01/6370-043 sinisa@sdinformatika.hr
2. D IN2 d.o.o.
Marohnićeva 1/1, Zagreb
01/6386-930
098/474-141
branka.lasic@in2.hr
danijel.budakovic@in2.hr
3. D Funkcija 13 d.o.o.
A. Starčevića 4, Vinkovci
032/332-856
098/467-487
krunoslav.lendjer@funkcija-13.com
4. D IN-CON d.o.o.
Jaruščica 1 D, Zagreb
01/618-3755
099/315-2666
bojan@in-con.hr
5. D Astramedika d.o.o.
Horvaćanska cesta 21, Zagreb
01/5620-900
091/1620-900
ostojic@astramedika.hr
6. N Magis informatics d.o.o.
Zagrebačka cesta 21, 10291 Prigorje Brdovečko
01/556-5882 info@magisinformatics.com
7. D OB Dubrovnik
Dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik
020/431-825
095/809-4070
djordje@bolnica-du.hr
8. D Cuspis d.o.o.
Ilica 213, Zagreb
01/457-6338 office-hr@cuspis.com
9. D OB Zadar
Bože Peričića 5, 23000 Zadar
023/315-677 opestic@zadar.net
opca.bolnica.zadar@optinet.hr