Dijagnostičko Terapijske Skupine (DTS) u hrvatskom bolničkom sustavu

Pristup DTS gruperu na https://dts.cezih.hr omogućen je svima sa valjanom smart karticom HZZO-a. Nije potrebna posebna dodjela ovlasti za pristup DTS gruperu.

Preduvjeti za pristup DTS gruperu su:
  • računalo na kojem su instalirani Web preglednici Microsoft Internet Explorer ili Google Chrome (sa ostalim preglednicima se ne može prijaviti na aplikaciju), pristup Internetu
  • čitač smart kartica instaliran na računalu
  • HZZO pametna zdravstvena iskaznica
  • AKDSHCard za rad s HZZO pametnom zdravstvenom karticom
  • ako se prvi put prijavljujete za rad na DTS gruper, potrebno je instalirati serverski certifikat
  • nakon neuspješne prijave na stranicu radi pogrešno unesenog PIN-a potrebno je zatvoriti i ponovno pokrenuti preglednik
  • po završetku rada potrebno je zatvoriti preglednik
  • ukoliko ne zatvarate preglednik kod ponovne prijave na stranicu trebati će je osvježiti ili obrisati povijest pretraživanja (u Internet Explorer odaberete Alati- Brisanje povijesti pregledavanja, u Chromu kliknite na prilagodbe Chroma – Povijest i nedavne kartice – Povijest – Obrišite podatke pregledavanja). Ponovo upišete adresu u preglednik: https://dts.cezih.hr.