HZZO PKI
Sustav javnog ključa

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) je davatelj usluga certificiranja (Certificate Authority, CA) koji izdaje digitalne certifikate za ovlaštene korisnike Centralnog informacijskog sustava zdravstva Republike Hrvatske (CEZIH). Certifikacijski centar CEZIH CA okosnica je sustava javnog ključa HZZO-a (HZZO PKI) koji je u uporabi od 2006. godine. PKI infrastruktura omogućava upotrebu kriptografije javnog ključa u poslovnim procesima hrvatskog e-zdravstva.Vrste certifikata

HZZO trenutno nudi tri različite vrste poslovnih certifkata:

      • Certifikat za SSL poslužitelj,
      • Certifikat za aplikaciju (SSL klijent),
      • Certifikat za VPN koncentrator (IPsec site-to-site, Easy VPN).

Osobni certifikati izdaju se na pametnoj kartici HZZO-a, tzv. Ispravi 2, sukladno Odluci o iskaznici osigurane osobe HZZO-a (NN 66/2017).Kontakt

Zahtjevi za poslovnim certifikatima mogu se, na propisanom obrascu te potpisani i ovjereni, predati na lokaciji HZZO-a Direkcija Zagreb, Klovićeva 1, 10000 Zagreb, odnosno slanjem zahtjeva e-poštom na digitalni.certifikat@hzzo.hr.

Zahtjev za osobnim certifikatima mogu se, na propisanom obrascu te potpisani i ovjereni, predati u nadležnom Regionalnom uredu, odnosno Područnoj službi HZZO-a.