Osobni certifikati
Zdravstveni djelatnici

Zdravstveni djelatnici koji obavljaju ugovorenu zdravstvenu zaštitu u sustavu CEZIH, na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini te na razini zdravstvenih zavoda, imaju Ispravu 2, s njegovim identifikacijskim podacima i osobnim digitalnim certifikatom.
Dodatna zaštita certifikata je peteroznamenkastim PIN-om, koji je promjenljiv putem aplikacije AKDSHCardUtility prema uputi.Poslovni partneri

Ugovornim poslovnim partnerima HZZO može izdati pametnu karticu – Ispravu 2, uz potpisivanje Sporazuma o čuvanju i zaštiti povjerljivih poslovnih informacija za pravnu osobu od strane ovlaštenog predstavnika pravne osobe, kao i potpisivanje Izjave o čuvanju i zaštiti povjerljivih poslovnih informacija od strane svake fizičke osobe kojoj se izdaje osobni certifikat.Tijela javne vlasti

Tijelima javne vlasti, s kojima ima potpisan sporazum o suradnji, HZZO može izdati pametnu karticu – Ispravu 2, uz potpisivanje Sporazuma o čuvanju i zaštiti povjerljivih poslovnih informacija za pravnu osobu od strane ovlaštenog predstavnika pravne osobe, kao i svake fizičke osobe kojoj se izdaje osobni certifikat.