AKDSH - Aplikacija za digitalno potpisivanje datoteka HZZO pametnom karticom
•  Data signer and verifier (zip)
    (objavljeno 01.10.2013.)

•  Upute (pdf)
    (objavljeno 27.09.2013.)

Obavijest


•  Digitalno potpisivanje datoteka računa
    (objavljeno 23.07.2013.)


 

 

Klijentska aplikacija za Windows 10 i 11


Aplikacija AKDSHCard•  liječnici primarne zdravstvene zaštite, kojima su dodijeljene pametne kartice
    HZZO-a, mogu preuzeti i instalirati na računalo programsku podršku za rad s
    navedenom karticom koja je potrebna za pristupanje portalu:


AKDSHCard_1.20 (exe) - 21.12.2012.
(verzija 1.20)

•  Uputa za korištenje aplikacije AKDSHCard_1.20 za promjenu PIN-a (pdf)