Proces i obrasci
Izdavanje osobnih certifikata (dodjela ovlasti)


Zahtjev za izdavanje osobnog certifikata za:

      • radnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
                 · Tiskanica za dodjelu ovlasti na CEZIH-u za farmaceutske tehničare
                 · Tiskanica za dodjelu ovlasti na CEZIH-u za ljekarnike
                 · Tiskanica za dodjelu ovlasti na CEZIH-u za laborante
                 · Tiskanica za dodjelu ovlasti na CEZIH-u za PZZ

      • radnika u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti
                 · Tiskanica za dodjelu ovlasti na CEZIH-u za SKZZ djelatnike
                 · Tiskanica za dodjelu ovlasti za djelatnike HZTM-a


      • zdravstvene djelatnike bolničkih zdravstvenih ustanova za dodjelu ovlasti radi dostave
        računa putem CUS-a
:
                 · Zahtjev za dodjelom i opozivom ovlaštenja za dostavu računa iz bolničkih zdravstvenih ustanova
                   putem CUS-a (.xlsx)

      • djelatnike ovlaštenih isporučitelja pomagala:
                 · Zahtjev za dodjelom/opozivom ovlaštenja za nezdravstvene djelatnike (.pdf, .xlsx)
                 · Zahtjev za dodjelom/opozivom ovlaštenja za zdravstvene djelatnike (.pdf, .xlsx)

      • zdravstvene djelatnike u djelatnosti zdravstvene njege u kući:
                 · Zahtjev za dodjelom/opozivom ovlaštenja za zdravstvene djelatnike njege u kući (.pdf, .xlsx)

      • zdravstvene djelatnike u djelatnosti fizikalne terapije u kući:
                 · Zahtjev za dodjelom/opozivom ovlaštenja za zdravstvene djelatnike fizikalne terapije u kući
                  (.pdf, .xlsx)

      • nezdravstvene djelatnike u djelatnosti fizikalne terapije u kući i zdravstvene njege u kući:
                 · Zahtjev za dodjelom/opozivom ovlaštenja za nezdravstvene djelatnike u djelatnosti fizikalne
                   terapije u kući i zdravstvene njege u kući (.pdf, .xlsx)

      • djelatnost patronažne zdravstvene zaštite i zdravstvene njege u kući:
                 · Zahtjev za dodjelom/opozivom ovlaštenja za pristup HZZO portalu u djelatnosti patronažne
                   zdravstvene zaštite i zdravstvene njege u kući (.pdf, .docx)

      • djelatnosti zdravstvene njege u kući / fizikalne terapije u kući / patronažne zdravstvene
        zaštite
:
                 · obavijesti o zamjeni za djelatnosti zdravstvene njege u kući / fizikalne terapije u kući /
                   patronažne zdravstvene zaštite (.pdf, .doc)

      • Zdravstvene djelatnike medicinske potpomognute oplodnje (MPO):
                 · zahtjev za dodjelom i opozivom ovlaštenja za pristup na Državni registar medicinske
                   potpomognute oplodnje (.pdf, .xlsx)

      • Administrativne djelatnike/zdravstvene djelatnike za dodjelu ovlasti za dostavu računa iz
         zdravstvenih ustanova:

                 · zahtjev za dodjelom i opozivom ovlaštenja za dostavom računa iz zdravstvenih ustanova
                  (.pdf, .xlsx)

      • Zdravstvene djelatnike/ljekarnike za dodjelu ovlasti za dostavu računa iz ljekarni::
                 · zahtjev za dodjelom i opozivom ovlaštenja za dostavu računa iz ljekarni (.pdf, .xlsx)


Pojedinačnu dostavu pametnih kartica HZZO obavlja preporučenom poštanskom uslugom na ime fizičke osobe na koju glasi certifikat ili preuzimanjem osobno na lokaciji HZZO-a (ako je tako dogovoreno) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.

      • Upute za ugovorne zdravstvene ustanove koje ispunjaju zahtjev za dodjelu ovlasti za svoje zaposlenike


Izdavanje poslovnih certifikata, u sljedećim koracima:

Postupak registracije korisnika, odnosno izdavanja poslovnog certifikata, provodi se predajom propisanog zahtjeva, ovisno o vrsti certifikata, u sljedećim koracima:

1. Prijava zahtjeva za certifikatom podnosi se ispunjavanjem, potpisivanjem te ovjerom zahtjeva za
    certifikatom, ovisno o željenom certifikatu, te njegovom predajom u HZZO. Original zahtjeva se predaje u
    nadležnom Regionalnom uredu, odnosno Područnoj službi HZZO-a (ako je u pitanju osobni certifikat),
    odnosno na lokaciji HZZO-a Direkcija Zagreb, Klovićeva 1, 10000 Zagreb (ako je u pitanju poslovni
    certifikat). Također, sken zahtjeva je potrebno poslati e-poštom na digitalni.certifikat@hzzo.hr.

2. HZZO obavlja upisivanje i registraciju podataka iz zahtjeva u PKI sustav. Ovim se postupkom stvaraju
    aktivacijski podaci potrebni tijekom postupka izrade zahtjeva za certifikatom (CSR datoteke) te tijekom
    postupka potpisivanja zahtjeva od strane PKI sustava. Jedan od aktivacijskih podataka (Ref.No.) se šalje
    SMS porukom tehničkom kontaktu za ostvarenje zahtjeva na strani tvrtke podnositelja zahtjeva.

3. Uporabom primljenog aktivacijskog podatka izrađuje se zahtjev za certifikatom (CSR datoteka).
    Datoteka se putem elektroničke pošte šalje s adrese osobe tehničkog kontakta za ostvarenje zahtjeva na
    strani tvrtke podnositelja zahtjeva na adresu digitalni.certifikat@hzzo.hr.

4. Uporabom CSR datoteke i preostalih aktivacijskih podataka HZZO obavlja provjeru i oblikovanje te
    potpisivanje certifikata od strane PKI sustava. Certifikat se putem elektroničke pošte vraća na adresu osobe
    tehničkog kontakta za ostvarenje zahtjeva na strani tvrtke podnositelja zahtjeva.

Zahtjev za izdavanje poslovnog certifikata

Opoziv certifikata

Opoziv certifikata je postupak kojim certifikat nepovratno postaje nevažećim. Zahtjev za opoziv certifikata korisnik mora podnijeti u nadležnom Regionalnom uredu, odnosno Područnoj službi HZZO-a u sljedećim slučajevima:

      • ako se pojavi osnovana sumnja da je privatni ključ povezan s certifikatom kompromitiran;
      • ako se pojavi osnovana sumnja da korisnički kripto uređaj, odnosno privatni ključ ili aktivacijski podaci
         nisu više u jedinstvenom posjedu potpisnika, odnosno skrbnika ili ako dođe do njihova otuđenja;
      • ako pripadajuća osoba (potpisnik) više nije povezana s pravnom osobom;
      • ako neka od informacija sadržana u certifikatu više nije točna.

Lista opozvanih HZZO PKI certifikata (CRL lista u u DER formatu).


Deblokiranje PIN-a na pametnoj kartici može se obaviti u nadležnom Regionalnom uredu, odnosno Područnoj službi HZZO-a, osobno ili putem ovlaštenog dostavljača (u slučaju skupne dostave pametnih kartica na deblokiranje PIN-a).

      • Ovlaštenje za skupnu dostavu pametnih kartica


Zahtjev za promjenu/izbor programskog proizvođača:

      • Tiskanica za odabir proizvođača programske podrške - ordinacije PZZ
      • Tiskanica za odabir proizvođača programske podrške - Medicina rada
      • Tiskanica za odabir proizvođača programske podrške za SKZZ
      • Tiskanica za odabir proizvođača programske podrške za laboratorije i ljekarništvo

Novo!

      • Tiskanica za odabir proizvođača programske podrške za mikrobiologije s parazitologijom

      • Tiskanica za odabir proizvođača programske podrške – Školska medicina