Dokumentacija•  Specifikacija zahtjeva – eUvjerenje (.docx) - objavljeno 25.03.2024.
•  Specifikacija zahtjeva – eUputnica u izvanbolnički i bolnički SKZZ (.pdf) - objavljeno 18.01.2024.
•  Specifikacija zahtjeva - školska medicina (.pdf) - objavljeno 02.10.2023.
•  Specifikacija zahtjeva – prijava zaraznih bolesti (.docx) - objavljeno 16.02.2023.
•  Arhitektura HOBP-PMO programskog rješenja (.pdf) - objavljeno 14.02.2023.
•  Specifikacija – Paneli u programskim rješenjima G2 - G4 (.docx) - objavljeno 19.10.2022.
•  Specifikacija kodnih lista (.pdf) - objavljeno 20.11.2023.
•  Implementacija web servisa eVaccination – opis rješenja (.pdf) (.docx)- objavljeno 11.04.2023.
•  Promjene koncepta dostave PZZ/vanbolničkih SKZZ računa i izvještaja . pitanja i odgovori (.docx) - objavljeno 11.03.2021.
•  Funkcijska specifikacija za CEZIH CR Racuni i Izvjestaji (.docx) - objavljeno 01.06.2020.
•  Implementacija web servisa za Promjene koncepta dostave PZZ vanbolničkih SKZZ računa i izvještaja (.docx) - objavljeno 12.01.2021.
•  Promjene koncepta dostave PZZ/vanbolničkih SKZZ računa i izvještaja (.docx) - objavljeno 23.04.2020.
•  Specifikacija zahtjeva - eFizikalna terapija u kući (.pdf) - ver 25.07.2016.
•  mZdravlje - Detaljna specifikacija programskog rješenja (.pdf)
•  Specifikacija zahtjeva - eZdravstvena njega u kući (.pdf) - ver 13.10.2015.
•  Specifikacija zahtjeva – ePomagala (.docx) - ver 15.11.2023.
•  CEZIH – koncept sustava (.pdf)
•  Specifikacija zahtjeva - Opća/obiteljska medicina (.pdf)
•  Specifikacija zahtjeva - Pedijatrija (.pdf)
•  Specifikacija zahtjeva - Ginekologija (.pdf)
•  Specifikacija zahtjeva - Stomatologija (.pdf)
•  Način korištenja postupaka i slučajeva (.pdf)
•  Specifikacija zahtjeva - eRecept (.pdf)
•  Specifikacija zahtjeva – eUputnica u PZZ laboratorij (.pdf)
•  Specifikacija zahtjeva – Izvješće o bolovanju (.pdf)
•  Specifikacija zahtjeva – Prijava maligne neoplazme (.pdf)
•  Specifikacija zahtjeva – Prijava zarazne bolesti (.pdf)
•  Specifikacija zahtjeva – Prijava neželjenih nuspojava (.pdf)
•  Specifikacija zahtjeva – Smanjeni Pompidou obrazac (.pdf)
•  Specifikacija zahtjeva – Storno mehanizam (.pdf)
•  Specifikacija zahtjeva – Aplikacija za upravljanje zamjenskim liječnikom (.pdf)
•  Specifikacija zahtjeva - Komunikacijska poruka (.pdf)
•  Specifikacija zahtjeva – eListe i eNaručivanje u izvanbolnički SKZZ (.pdf)
•  Specifikacija zahtjeva – Elektroničke smjernice za propisivanje lijekova (.pdf)
•  Specifikacija zahtjeva – Autentikacija korisnika te provjera administrativnih podataka (.pdf)

Integracijska komponenta 3.3.2.IK je stavljena na ftp, direktorij “Integracijska komponenta” za G9 i G100 proizvođače (11.07.2016.)

Izmjene:
    - omogućeno pollanje za G9 i G100 aplikacije zbog funkcionalnosti ePomagala - sučelje prema GX aplikacijama
      ostaje nepromijenjeno

Ove verziju trebaju preuzeti svi G9 i G100 koji žele koristiti polling mehanizam, uz novu licencu.
Svi ostali mogu koristiti stare licence i sa starijom i novom verzijom IK.

Integracijska komponenta 3.3.1.IK je stavljena na ftp, direktorij “Integracijska komponenta” za Gx proizvođače (09.03.2016.)

Izmjene:
    - za poruke SKZZ i bolničke uputnice (zahtjev, dohvat, rezervacija i odgovor) omogućeno je slanje poruka novom
      metodom potpisivanja poruka
    - za poruku storna omogućeno je slanje poruke novom metodom potpisivanja
    - u poruci odobrenja ePomagala ubačena su polja uruđbenog broja i klase dokumenta. Vrijednosti mogu upisane
      samo kada odobrenje odrađuje kontrolni sudionik

Licence generirane za verziju 3.3.0 vrijede i u ovoj verziji IK.
Ovu verziju trebaju preuzeti svi propisivači ePomagala kako bi mogli dobiti informaciju o urudžbenom broju i klasi dokumenta u poruci odobrenja od kontrolnog sudionika.
Ovu verziju mogu preuzeti i svi proizvođači koji žele slati i potpisivati poruku storna ili poruke vezane uz slanje ili obradu crvene uputnice korištenjem nove metode slanja i potpisivanja poruka.
Ostali proizvođači mogu, ali i ne moraju prelaziti na novu verziju IK.

Integracijska komponenta 3.3.0.IK je stavljena na ftp, direktorij “Integracijska komponenta” za Gx proizvođače (29.12.2015.)

Izvadak iz Release notes dokumenta:
Integration Component version 3.3.0
-------------------------------------------------------------------
Build date: 2015-12-16

Izmjene:
- ePomagala funkcionalnosti:

    - u svim porukama ePomagala tip podatka vezano uz količinu pomagala izmijenjeno iz xs:decimal u xs:int
    - u porukama rezervacije i izdavanja ePomagala je ubačen dodatni opcionalni parametar MedicalActivity (medicinska
      djelatnost autora poruke)
    - u svim porukama ePomagala IK postavlja fiksnu vrijednost za autora poruke (ignorira se vrijednost upisana u
      HCProvider.UniqueIdentifier property)

Nove funkcionalnosti:
- e-fizikalna terapija u kući - omogućeno slanje poruka zahtjeva, dohvata i izvršenja
- e-njega u kući - omogućeno slanje poruka zahtjeva, dohvata, rezervacije i izvršenja

Dokumentacija•  Specifikacija zahtjeva - Ginekologija (.pdf) - ver 23.07.2010.
•  Specifikacija zahtjeva - Pedijatrija (.pdf) - ver 23.07.2010.
•  Specifikacija zahtjeva - Bolovanje (.pdf) - ver 23.07.2010.
•  Specifikacija zahtjeva - Stomatologija (.pdf) - ver 23.07.2010.
•  Specifikacija zahtjeva - Opća/obiteljska medicina (.pdf) - ver 23.07.2010.
•  Specifikacija zahtjeva - POVEZIVANJE LJEKARNI - dodatne validacije (.pdf) - ver 18.06.2010.
•  Specifikacija zahtjeva - POVEZIVANJE DJELATNOSTI ZA OPĆU/OBITELJSKU MEDICINU (.pdf) - ver 18.06.2010.
•  Specifikacija podataka u elektroničkom zdravstvenom kartonu (.pdf) - ver 29.01.2010.
•  Specifikacija zahtjeva - SKZZ (.pdf) - ver 29.01.2010.
•  Specifikacija zahtjeva - POVEZIVANJE PZZ LABORATORIJA (.pdf) - ver 12.01.2010.
•  Specifikacija zahtjeva - POVEZIVANJE LJEKARNI (.pdf) - ver 12.01.2010.
•  HR PHCIS DataSpecification (.pdf) - ver 12.01.2010.

Dokumenti PZZ•  Sheme za aplikacije u ordinacijama opće/obiteljske medicine (.zip) - preliminarna verzija 25.11.2009.
•  Sheme za aplikacije u ljekarnama (.zip) - preliminarna verzija 25.11.2009.
•  Sheme za aplikacije u laboratorijima PZZ-a (.zip) - preliminarna verzija 25.11.2009.
•  G1_IMPL_GUIDELINES (.zip)
•  Opis NISHI sustava (.pdf)
•  HR PHCIS BusinessProcess (.pdf)
•  HR PHCIS FunctionalSpecification (.pdf)
•  HR PHCIS Data Specification (.pdf) - ver 09.01.2008.
•  G2 System Requirements (.pdf)
•  HR PHCIS Data Specification (.zip) - ver 09.01.2008.
•  Schemas (.zip)
•  Q&A (.pdf)
•  HealthCare Agent - installation manual (.pdf)
   CD s agentom i kompletnom dokumentacijom može se dobiti na adresi Informatička škola HZZO-a, Bolnička cesta 94, Zagreb

Certifikacija•  G1 User Acceptance (.pdf)
•  G1 User Certification (.pdf)