eUputniceDokumenti eUputnice


1) eUputnica dopis za bolnice i SKZZ (.pdf)

2) eUputnica dopis za PZZ (.pdf)

3) eUputnica upute za liječnike (.pdf)

4) Protokol za izvanredne situacije (.doc)