Obavijesti i dokumenti za ordinacije u sustavu primarne zdravstvene zaštiteOPISI SLOGOVA

•  Neprijeporni pacijenti (.xls) - ver 01.06.2014.
•  Izvješće o naplaćenom sudjelovanju u PZZ (.pdf)
•  Mjesečne razlike pacijenata (.xls)
•  Pacijenti po dobnim skupinama (.xls)
•  Staž u osiguranju (.pdf)
•  Karton pomagala u roku upotrebe (.pdf)
•  Pomagala po odobrenju LP-a (.pdf)
•  Realizirani recepti (.pdf)Napravljene su promjene na CEZIH portalu.

Dozvoljavamo upload datoteka sa sljedećim nomenklaturama :

* Upload na portlet pod nazivom „Upload datoteka za HZZO
  - odobrena pomagala: p_xxxxxxxxx.y ili p_xxxxxxxxx.yy ili p_xxxxxxxxx.yyy
xxxxxxxxx=šifra ustanove; y=redni broj
  - naplaćena sudjelovanja: xxxxxxxxxyyy.PSGG
xxxxxxxxx=šifra ustanove; y=redni broj u tekućoj godini GG
  - liste narudžbi: xxxxxxxxx_GGGG_MM_DD.txt
  - mjesečna izvješća: xxxxxxxxx_mjizv_mmgggg.unl 
xxxxxxxxx=šifra ordinacije; mjizv=konstanta; mmgggg=mjesec i godina obuhvata podataka
* Upload na portlet pod nazivom „Upload za DTS
   - dts: xxxxxxxxx_y.dts ili xxxxxxxxx_yy.dts ili xxxxxxxxx_yyy.dts ili xxxxxxxxx_yyyy.dts
xxxxxxxxx=šifra ustanove; y=redni broj
   - prijem-otpust: xxxxxxxxxyyy.bGG
xxxxxxxxx=šifra ustanove; y=redni broj u tekućoj godini GG
* Upload na portlet pod nazivom „Upload za ljekarne
   - skupni računi ljekarni: xxxyyyyyyyyyzzzz.lGG
xxx= šifra područnog ureda; yyyyyyyyy=šifra ustanove; zzzz=redni broj; l=konstanta; GG= zadnje dvije znamenke tekuće godine
* Upload na portlet pod nazivom „Financijska izvješća
   - mjesečno: xxxxxxxxxmMMyy.fGG
xxxxxxxxx=šifra ustanove; MM=mjesec; yy=redni broj; GG=tekuća godina
   - kvartalno: xxxxxxxxxkMMyy.fGG
xxxxxxxxx=šifra ustanove; k=kvartalno; MM=mjesec; yy=redni broj; GG=tekuća godina
   - godišnje: xxxxxxxxxgMMyy.fGG
xxxxxxxxx=šifra ustanove; g=godišnji; MM=mjesec; yy=redni broj; GG=tekuća godina

 


Obavijesti i dokumenti za ordinacije u sustavu primarne zdravstvene zaštite•  Upute za razmjenu datoteka računa iz ljekarni
    (objavljeno 21.10.2021.)

•  Upute za razmjenu datoteka na zaštićenom dijelu HZZO portala
    (objavljeno 01.02.2017.)

•  Naputak o preuzimanju i dostavi podataka o odobrenim pomagalima
    (objavljeno 20.02.2009.)