Portal zdravlja
•  Portal Zdravlja računalna aplikacija (.pdf) - objavljeno 15.01.2024.


•  Portal Zdravlja mobilna aplikacija (.pdf) - objavljeno 15.01.2024.


eKarton
•  Pitanja i odgovori – verzija 2
   

•  Ekarton – korisničke upute_2022
   

•  Ekarton – korisničke upute _2020
   

•  Ekarton- korisničke upute_2019
   

•  Implementacija eKartona
    (objavljeno 02.09.2016.)

•  eKarton i portal za pacijente – objašnjenja i način korištenja
    (objavljeno 31.08.2016.)

•  Pitanja i odgovori
    (objavljeno 31.08.2016.)

Portal za pacijente - dodatna pomoć pacijentima i liječnicimaUz eKarton, koji će od 1.rujna biti dostupan na nacionalnoj razini, efikasnijoj komunikaciji pacijenata sa zdravstvenim sustavom pridonijet će i Portal za pacijente kao svojevrsni prozor pacijentima u njihov osobni eKarton. Također, ovo će rješenje djelomično rasteretiti i liječnike jer će im omogućiti učinkovitije upravljanje administrativnim dijelom posla.

Portal za pacijente će na jednostavan način obuhvatiti medicinske i administrativne podatke u digitalnom obliku te aktivno uključiti i same pacijente koji će kroz portal, dostupan putem sustava e-Građani, moći vidjeti svoje propisane i izdane lijekove te nalaze i otpusna pisma iz bolnica i ustanova specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite (SKZZ). Premda pristup osobnom zdravstvenom zapisu imaju samo ovlašteni liječnici koji sudjeluju u liječenju pacijenta i za koje je pacijent dao pristanak, građani će putom portala za pacijente moći i samostalno dodatno upravljati pravima pristupa, a k tome će vidjeti i detalje o tome tko je i kada pristupao pojedinim dijelovima njihovog eKartona.

Istodobno se u probni rad pušta i mobilni portal koji će skupini od gotovo milijun i pol građana širom Hrvatske omogućiti efikasnije naručivanje u ordinacije obiteljske medicine, slanje zamolbe za obnovu kontinuirane terapije, a bit će moguće poslati i zahtjev za neke uobičajene administrativne dokumente, poput doznaka ili ispričnica. Po obradi zahtjeva ili nakon dodjele termina pacijent će, opet kroz mobilni portal, automatski primiti odgovarajuću povratnu informaciju.

Svi podaci dostupni kroz portal za pacijente zapravo su objedinjeni i strukturirani osobni zdravstveni podaci o pacijentu, koji su putem različitih aplikacija poput eRecepta ili eUputnice već prikupljeni i pohranjeni u postojeći Centralni informacijski zdravstveni sustav – CEZIH. Niz najsuvremenijih zaštitnih mjera, uključujući kriptirani promet podataka, primjenu Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava te pametne identifikacijske kartice za ovlaštene zdravstvene djelatnike jamče maksimalnu sigurnost i sljedivost.

Očekuje se da će implementacija portala za pacijente olakšati zdravstvenim djelatnicima obavljanje administrativnog dijela posla i omogućiti efikasniju preraspodjelu vremena te u konačnici ipak pridonijeti smanjenju gužvi u čekaonicama, a pacijentima osigurati viši standard zdravstvenih usluga i bolju kontrolu interakcija sa zdravstvenim sustavom.