E-liste i E-naručivanje


Ordinacije primarne zdravstvene zaštite mogu vršiti e-Naručivanje pacijenata prema svim ustanovama u bolničkoj i vanbolničko-specijalističko konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti s kojima Zavod ima potpisan ugovor.

Ovdje možete pogledati dokumentaciju za:


1. eListe

 • eListe – KZN ver.12a (xls)
  U novom šifrarniku verzije 12a dodano je novo cjepivo vezano uz COVID-19: 1835, 1836. Datum produkcije je 17.02.2022.
  (17.02.2022.)

 • eListe – KZN ver.12 (xls)
  U novom šifrarniku verzije 12 dodana su nova cjepiva vezano uz COVID-19: 1832, 1833, 1834. Datum produkcije je 05.11.2021.
  (05.11.2021.)

 • eListe – KZN ver.10b (xls)
  U novom šifrarniku verzije 10b dodano je novo cjepivo vezano uz COVID-19 te promijenjeni su nazivi postojećih. Datum produkcije je 14.04.2021.
  (14.04.2021.)

 • eListe – KZN ver.10 (xls)
  U novom šifrarniku verzije 10 dodana su novi postupci, vezanih uz COVID-19. Datum produkcije je 01.03.2021.
  (25.02.2021.)

 • eListe – KZN ver.9e (xls)
  U novom šifrarniku verzije 9e dodana su 4 nova postupka. Datum produkcije je 29.10.2020.
  (28.10.2020.)

 • eListe – KZN ver.9d (xls)
  U novom šifrarniku verzije 9d dodana su 4 nova postupka. Datum produkcije je 19.10.2020.
  (19.10.2020.)

 • eListe – KZN ver.9c (xls)
  U novom KZN šifraniku eListi čekanja i eNaručivanja verzije 9c, dodana su dva nova postupka Ostalo(9998,9999) radi potrebe projekta ukidanja papirnatih uputnica. Na navedenim KZN-ovima bit će prikazane sve ustanove tako da PZZ liječnik može odabrati bilo koju ustanovu u koju želi poslati zahtjev za terminom. Datum produkcije je 01.10.2020. godine.
  Napomena: Navedena 2 KZN-a odnose se isključivo na PZZ stranu, ne za bolnice.

  (30.09.2020.)

 • eListe – KZN ver.9b (xls)
  U novom KZN šifraniku eListi čekanja i eNaručivanja verzije 9b, dodani su novi tipovi postupka „Konzultacije“ i „Uzimanje uzoraka“, te je na sve te postupke omogućeno eNaručivanje. Datum produkcije je 18.05.2020.
  (15.05.2020.)

 • eListe – KZN ver.9 (xls)
  U novom KZN šifraniku eListi čekanja i eNaručivanja verzije 9, dodani su novi tipovi postupka „Konzultacije“ i „Uzimanje uzoraka“, te je na sve te postupke omogućeno eNaručivanje. Datum produkcije je 18.05.2020.
  (14.05.2020.)

 • eListe – KZN ver.8.6a (xls)
  U novom KZN šifrarniku verzije 8_6_a, dodana su 4 postupka na koja je omogućeno eNaručivanje. Datum produkcije je 29.11.2017.
  (13.11.2017.)

 • eListe - Tehnički opis programskog sučelja eListe - G100 ver. 07.03 (pdf)
  Tehnička specifikacija za projekt eListi čekanja verzija 7 detaljan opis svih novih funkcionalnosti. Planiran prelazak svih bolnica od 01.10.2015.
  (21.10.2015.)

 • eListe – Specifikacija HL7 poruka ver. 07.03 (pdf)
  Tehnička specifikacija HL7 poruka za v7 projekta eListi čekanja. Planiran prelazak svih bolnica od 01.10.2015.
  (21.10.2015.)

2. eNaručivanje

3. Pilot projekt vanbolničkog SKZZ-a

Uključenje bolnica u projekt eListe i eNaručivanje


.
R. br. Područni ured Naziv zdravstvene ustanove eListe eNaručivanje PLANIRANO eListe PLANIRANO eNaručivanje
1.   Karlovac Opća bolnica Karlovac 01.08.2012. 01.09.2012. 01.08.2012. 01.09.2012.
2.   Karlovac Opća bolnica Ogulin 01.08.2012. 01.09.2012. 01.08.2012. 01.09.2012.
3.   Karlovac Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa 01.08.2012. 01.09.2012. 01.08.2012. 01.09.2012.
4.   Gospić Opća bolnica Gospić 01.08.2012. 01.09.2012. 01.08.2012. 01.09.2012.
5.   Pazin Opća bolnica Pula 11.09.2012. 15.10.2012. 15.09.2012. 15.10.2012.
6.   Pazin Bolnica za ortopedsku kirurgiju i rehabilitaciju prim.dr. Martin Horvat - Rovinj 17.09.2012. 15.10.2012. 15.09.2012. 15.10.2012.
7.   Rijeka Klinički bolnički centar Rijeka 13.09.2012. 11.10.2012. 15.09.2012. 15.10.2012.
8.   Rijeka Klinika za ortopediju - Lovran 14.09.2012. 24.09.2012. 15.09.2012. 15.10.2012.
9.   Rijeka "Thalassotherapia" Crikvenica - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju 06.09.2012. 15.10.2012. 15.09.2012. 15.10.2012.
10.   Rijeka "Thalassotherapia" Opatija - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma 18.09.2012. 15.10.2012. 15.09.2012. 15.10.2012.
11.   Rijeka Lječilište Veli Lošinj 14.09.2012. 25.09.2012. 15.09.2012. 15.10.2012.
12.   Rijeka Psihijatrijska bolnica Rab 28.09.2012. 15.10.2012. 15.09.2012. 15.10.2012.
13.   Rijeka Psihijatrijska bolnica Lopača 14.09.2012. 28.09.2012. 15.09.2012. 15.10.2012.
14.   Zadar Opća bolnica Zadar 14.09.2012. 01.10.2012. 15.09.2012. 15.10.2012.
15.   Zadar Psihijatrijska bolnica Ugljan 10.09.2012. 15.10.2012. 15.09.2012. 15.10.2012.
16.   Zadar Specijalna bolnica za ortopediju Biograd n/m 15.09.2012. 25.09.2012. 15.09.2012. 15.10.2012.
17.   Zagreb Klinički bolnički centar Zagreb (Rebro) 13.10.2012. 14.11.2012. 15.10.2012. 15.11.2012.
18.   Zagreb Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice" 16.10.2012. 17.11.2012. 15.10.2012. 15.11.2012.
19.   Zagreb Klinika za dječje bolesti Zagreb 16.10.2012. 15.11.2012. 15.10.2012. 15.11.2012.
20.   Zagreb Klinička bolnica "Dubrava" 02.10.2012. 17.10.2012. 15.10.2012. 15.11.2012.
21.   Zagreb Klinička bolnica "Merkur" 15.10.2012. 19.11.2012. 15.10.2012. 15.11.2012.
22.   Zagreb Klinička bolnica "Sveti duh" 26.10.2012. 22.11.2012. 15.10.2012. 15.11.2012.
23.   Zagreb Klinika za psihijatriju Vrapče 13.10.2012. 14.11.2012. 15.10.2012. 15.11.2012.
24.   Zagreb Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" 16.10.2012. 17.11.2012. 15.10.2012. 15.11.2012.
25.   Zagreb Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Naftalan" - Ivanić grad 17.10.2012. 17.10.2012. 15.10.2012. 15.11.2012.
26.   Zagreb Bolnica za kronične bolesti dječje dobi - Gornja bistra 16.10.2012. 17.11.2012. 15.10.2012. 15.11.2012.
27.   Zagreb Specijalna bolnica Goljak 19.10.2012. 14.11.2012. 15.10.2012. 15.11.2012.
28.   Zagreb Specijalna bolnica za plućne bolesti (Rockfellerova) 16.10.2012. 17.11.2012. 15.10.2012. 15.11.2012.
29.   Zagreb Dječja bolnica Srebrnjak 16.10.2012. 16.11.2012. 15.10.2012. 15.11.2012.
30.   Zagreb Psihijatrijska bolnica "Sveti Ivan" 16.10.2012. 19.11.2012. 15.10.2012. 15.11.2012.
31.   Zagreb Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež 15.10.2012. 15.11.2012. 15.10.2012. 15.11.2012.
32.   Bjelovar Opća bolnica Bjelovar 13.11.2012. 03.12.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
33.   Bjelovar Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Daruvarske toplice" 13.11.2012.    14.12.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
34.   Čakovec Županijska bolnica Čakovec 13.11.2012.    14.12.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
35.   Dubrovnik Opća bolnica Dubrovnik 15.11.2012. 13.12.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
36.   Dubrovnik "Kalos" specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju - Vela luka 15.11.2012. 21.11.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
37.   Koprivnica Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica 06.09.2012. 24.09.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
38.   Krapina Opća bolnica Zabok 09.11.2012. 20.11.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
39.   Krapina Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Krapinske toplice" 15.11.2012.    14.12.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
40.   Krapina Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke toplice 13.11.2012. 13.11.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
41.   Krapina "Magdalena" specijalna bolnica za kardio-vaskularnu kirurgiju i kardiologiju 15.11.2012. 11.12.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
42.   Osijek Klinički bolnički centar Osijek 15.11.2012. 13.12.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
43.   Osijek Opća županijska bolnica Našice 15.11.2012. 14.12.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
44.   Osijek Lječilište Bizovačke toplice 15.11.2012.    14.12.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
45.   Požega Opća županijska bolnica Pakrac 08.11.2012. 15.11.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
46.   Požega Opća županijska bolnica Požega 29.10.2012. 05.11.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
47.   Požega Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik 16.11.2012. 21.11.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
48.   Sisak Opća bolnica "Dr. Ivo Pedišić" Sisak 22.11.2012. 15.12.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
49.   Sisak Lječilište Topusko 14.11.2012.    12.12.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
50.   Sisak Neuropsihijatrijska bolnica "Dr. Ivan Barbot" Popovača 16.11.2012.    11.12.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
51.   Slavonski
  brod
Opća bolnica Nova Gradiška 16.11.2012.    14.12.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
52.   Slavonski
  brod
Opća .bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski brod18.10.2012. 31.10.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
53.   Slavonski
  brod
Psihijatrijska bolnica Sveti Rafael 13.11.2012. 27.11.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
54.   Split Klinički bolnički centar Split 15.11.2012.    14.12.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
55.   Split "Biokovka" Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju - Makarska 15.11.2012.    14.12.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
56.   Šibenik Opća bolnica Šibensko-kninske županije 08.11.2012. 03.12.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
57.   Šibenik Opća bolnica "Hrvatski ponos" Knin 13.11.2012.   29.11.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
58.   Varaždin Opća bolnica Varaždin 16.11.2012.   11.12.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
59.   Varaždin Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Varaždinske toplice" 14.11.2012. 03.12.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
60.   Varaždin Specijalna bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu - Klenovnik 09.11.2012. 22.11.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
61.   Varaždin Specijalna bolnica za kronične bolesti - Novi Marof 13.11.2012.    14.12.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
62.   Vinkovci Opća bolnica Vinkovci 15.11.2012.    11.12.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
63.   Vinkovci Opća bolnica Vukovar 08.11.2012. 26.11.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.
64.   Virovitica Opća bolnica Virovitica 13.11.2012.    11.12.2012. 15.11.2012. 15.12.2012.

Liste narudžbi po bolnicama


 • SPECIJALNA BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURORAZVOJNIM I MOTORIČKIM SMETNJAMA - GOLJAK

 • SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI, ZAGREB

 • PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "SVETI IVAN", ZAGREB


 • SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU NAFTALAN

 • SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA


 • PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA

 • LJEČILIŠTE BIZOVAČKE TOPLICE