Obavijest za eBolnice BI


Obavijest za korisnike središnjeg sustava kalendara za vanbolnički SKZZ


Središnji sustav kalendara za vanbolnički SKZZ neće biti dostupan na korisnike u srijedu 07.10.205 od 22:00. Predviđeno trajanje radova je 4 sata.

06.10.2015.Obavijest zdravstvenim ustanovama vezano za ispostavljanje računa za pruženu zdravstvenu uslugu migrantima


Zbrinjavanje izbjeglica iz stranih zemalja


Uputa

17.09.2015.Dani otvorenih vrata


Obavijest

11.09.2015.Nepravilan obračun i isplata plaća


Novi model upućivanja - interna uputnica


Naputak

04.09.2015.Uvođenje eUputnice u SKZZ


Naputak za bolničke zdravstvene ustanove, poliklinike, domove zdravlja, izabrane liječnike primarne zdravstvene zaštite o uvođenju eUputnice u SKZZ:

Naputak

01.09.2015.Obavijest korisnicima NPP-a, središnjeg sustava kalendara, eUsluga, eNovorođenčeta, ISL-a, eNaručivanja, i eListi čekanja


Sustav nacionalnih preventivnih programa, središnji sustav kalendara vanbolničkog SKZZ-a, eUsluge, eNovorođenče, ISL, eNaručivanje i eListe čekanja neće biti dostupni za korisnike 05.rujna 2015 iza 15 sati do kraja dana.

Moguće su poteškoće u radu i tijekom nedjelje 06.06.2015 u slučaju nepredviđenih okolnosti.

01.09.2015.Novi model upućivanja


Naputak

21.08.2015.Izmjene i dopune pravilnika


Obavijest ugovornim partnerima HZZO-a


Obavijest

23.07.2015.Poziv proizvođačima programskih rješenja za hitnu medicinu na radionicu za integracijsku komponentu


Poštovani,

Pozivamo proizvođače programske podrške za hitnu medicinu na radionicu za integracijsku komponentu (IK). Radionica će se održati u srijedu 15.07.2015. od 10.30h – 15.00h u prostorijama tvrtke Ericsson Nikola Tesla, na adresi Krapinska 45, Zagreb.

Ukoliko želite prisustvovati radionici molimo najavite svoj dolazak na način da pošaljete popis ljudi s kontakt podacima (ime i prezime, mail, telefon) na mail adresu helpdesk@hzzo.hr najkasnije do 14.07.2015 do 16h.

Naknadne najave neće se uzimati u obzir.

10.07.2015.Poziv proizvođačima programskih rješenja za hitnu medicinu na uvodnu radionicu


Poštovani,
Pozivamo proizvođače programske podrške za hitnu medicinu na uvodnu radionicu 09.07.2015 od 13h u prostorijama HZZO-a, Zagreb, Bolnička 94, Gajnice. Tema uvodne radionice je spajanje hitne medicine na CEZIH, kroz funkcionalnosti osigInfo, eRecept i izvješće nakon posjete.
Molimo zainteresirane proizvođače, najavite svoj dolazak na način da pošaljite popis sudionika s kontakt podacima na mail adresu helpdesk@hzzo.hr.

Vaš HZZO

03.07.2015.Obavijest


Poziv proizvođačima programske podrške na radionicu za IK – nastavak na uvodnu radionicu


Poštovani,

Pozivamo sve nove necertificirane proizvođače programske podrške za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu – G9 i bolničku zdravstvenu zaštitu - G100 na radionicu za integracijsku komponentu (IK).

Radionica će se održati u utorak 30.06.2015. od 10.30h – 15.00h u prostorijama tvrtke Ericsson Nikola Tesla.

Ukoliko ste zainteresirani za radionicu, molimo najavite svoj dolazak na način da pošaljete popis ljudi s kontakt podacima na mail adresu helpdesk@hzzo.hr.

Vaš HZZO

19.06.2015.Obavijest


Obavijest izabranim liječnicima zdravstvene zaštite predškolske djece i liječnicima opće/obiteljske medicine


Poziv na uvodnu radionicu


Poštovani,

Pozivamo sve nove necertificirane programske proizvođače za Izvanbolničku specijalističku konzilijarnu zaštitu – G9, na uvodnu radionicu 10.06.2015 od 13-14h u prostorije Ericssona, radionica za IK-u će se održat dva tjedna iza ovog termina.

Molimo sve zainteresirane da pošalju popis ljudi sa kontakt podacima na mail adresu helpdesk@hzzo.hr.

Isto Vas tako obavještavamo da će se certifikacija za nove programske proizvođače Izvanbolničke specijalističke konzilijarne zaštite (G-9), održavati od 15.06.2015 - 15.07.2015.

Certifikacija će se obavljati sukladno preliminarnom zapisniku:
Zapisnik za certifikaciju G9 (verzija 06.05.2015.)


Vaš HZZO

 

29.05.2015.Obavijest ljekarnicima


CEZIH-pokazatelji rada bolnica


Poštovani,

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) održao je danas, 11. studenog 2014., konferenciju za medije na kojoj su objavljeni prvi podaci o pokazateljima kvalitete i učinkovitosti za bolničke zdravstvene ustanove.

HZZO je u prva tri kvartala 2014. godine pratio rad bolnica prema definiranom setu ključnih pokazatelja uspješnosti i kvalitete na temelju podataka dostupnih iz bolničkih računa. Definiranim pokazateljima mjerila se učinkovitost pružanja zdravstvenih usluga i kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga. Cilj praćenja jest dobivanje realne slike zdravstvenog sustava te napredovanje u postizanju više kvalitete zdravstvenih usluga.

Prema definiranim pokazateljima i dobivenim podacima napravljena je rang lista bolnica za 5 pokazatelja koji će biti i predmet novog modela ugovaranja bolničke zdravstvene zaštite u 2015. godini.

Za sva pitanja, stojimo na raspolaganju na mail adresi: bolnice.info@hzzo.hr.


Vaš HZZO

 

11.11.2014.Obavijest liječnicima


Na cezih stranici ćete ubuduće moći pronaći isključivo sadržaj koje se odnosi na informatizaciju, dok se svi ostali sadržaji objavljuju na HZZO stranici /HZZO za partnere odnosno ISL portalu za liječnike.

Informacijski sustav za liječnike (ISL) je online zajednica liječnika u Hrvatskoj koje je službeno sredstvo komunikacije između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i liječnika svih specijalizacija i pritom omogućava liječnicima da brzo i na jednom mjestu doći do svih informacija potrebnim za njihov rad kroz grupe sadržaja kao što su: Ugovaranje, Upućivanje, Lijekovi i pomagala, Prihodovanje, Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, Medicinski proizvodi, Pravna pitanja i regulative, Laboratorijska dijagnostika, Provođenje zdravstvene zaštite i druge.

ISL je zatvorena i sigurna platforma koja omogućava interaktivnu komunikaciju između liječnika i Zavoda, te pritom osigurava liječnicima da ostanu informirani i profesionalno se razvijaju, ali i da aktivno sudjeluju, pišu i komentiraju sadržaj u mreži liječnika. ISL liječnicima omogućava i da stječu nova poznanstva unutar i izvan struke, komuniciraju i dijele svoja iskustva.

Ukoliko već niste član ISL zajednice, možete podnijeti prijavu za dodjelu korisničkih podataka na stranici hzzo.isl.hr


Vaš HZZO

 

15.05.2014.VAŽNE INFORMACIJE


Zdravstvene iskaznice

Zahvaljujući informatičkoj povezanosti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) sa ugovornim partnerima, osigurane osobe Zavoda mogu nesmetano koristiti zdravstvene iskaznice na kojima je otisnuti datum važenja istekao, ukoliko i dalje imaju uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju. Navedeno znači da osigurane osobe koje posjeduju iskaznicu zdravstveno osigurane osobe, izdanu u skladu s Odlukom o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a kojoj je rok važenja istekao, prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ostvaruju osnovom te iskaznice.
24.09.2010.

Pristup u CEZIH-PZZ sustav

Pristup u CEZIH-PZZ sustav je dozvoljen samo kroz aplikacije s važećim odobrenje za rad Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, te zadovoljenom provjerom spremnosti za priključenje na CEZIH-PZZ. Pristup kroz ostale aplikacije, uključujući one koje nisu zadovoljile na provjeri spremnosti ili koje su izgubile dozvolu za rad, nije dozvoljen. Kako CEZIH-PZZ sustav ne bi odbio dozvolu za rad radi korištenja nedozvoljene aplikacije, treba upotrebljavati isključivo dozvoljene aplikacije s popisa na ovom portalu. To je uvjet za spajanje na sustav, što je obveza i čime se osiguranicima omogućuje korištenje punog opsega usluga na koje imaju pravo.
22.07.2010.