Obavijest 

Ortopedska i druga pomagala


Osnovna lista ortopedskih i drugih pomagala - početak primjene 15. kolovoza 2020. godine

Dodatna lista ortopedskih i drugih pomagala - početak primjene 15. kolovoza 2020. godine

šifrarnik ePomagala - početak primjene 15. kolovoza 2020. godine

Obavijest vezano uz ortopedska pomagala i lijekove - 4.sjednica UV 27.07.2020 - početak primjene 15. kolovoza 2020. godine

04.08.2020.


 

Ortopedska i druga pomagala

 

Obavijest


Nadopuna dokumenta „Tumačenje, izmjene i dopune točke 5.1. Mjere reaktivacije bolničkog sustava u sklopu izlazne strategije RH za COVID-19 koje se primjenjuje od 22. svibnja 2020. godine (Klasa: 813-07/20-01/01, Urbroj. 534-03-1/1-20-105) Točka 1. predmetnog dokumenta „Bolesnici kojima se planira hospitalizacija ili provođenje dijagnostičko-terapijskih postupaka“ predlaže se nadopunti tako da: izabrani liječnik primarne zdravstvne zaštite, na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje treba uputiti pacijenta na testiranje na infekciju SARS-CoV-2, osim već navedenog, prije svakog: elektivnog operacijskog programa i, elektivnog programa kod kojeg se generira aerosol, u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti i dnevnoj bolnici te kod hospitalizacije i bolničkog liječenja, kada je testiranje moguće organizirati na način da se zbog možebitnog čekanja na provedbu i rezultat testiranja ne odgađa program. Točka 2. „Ostale indikacije“ nadopunjava se od 26.6.2020. (koorespondencija Stožera civilne zaštite) s novom 4. podtočkom, tako da doktori primarne zdravstvene zaštite daju uputnice i upućuju na testiranje COVID-19 u skladu s epidemiološkim smjernicama, osim do sada navednog, i: „korisnike i zaposlenike u sustavu socijalne skrbi kod pružatelja socijalnih usluga što uključuje: testiranje novih korisnika (kod privremenog smještaja u kriznim situacijama i dr.) neposredno prije realizacije smještaja te po isteku 14-dnevne samoizolacije, testiranje korisnika po isteku 14-dnevne samoizolacije nakon dugotrajnog bolničkog liječenja, testiranje djelatnika prije povrataka na posao nakon višednevne odsutnosti (odsutnost najmanje 5 radnih dana u kontinuitetu koji može biti prekinut zbog neradnih dana) zbog korištenja godišnjeg odmora ili zbog drugog razloga te nakon povratka iz inozemstva, testiranje korisnika i djelatnika prema posebnoj indikaciji epidemiologa.“ S poštovanjem, Operativni tim KS MIZ

07.07.2020.Obzirom na sve učestalije prigovore osiguranih osoba na otežano ostvarivanje zdravstvene zaštite u ordinacijama izabranih doktora PZZ, te nemogućnosti uspostave kontakta s ordinacijama osobno ili putem telefona, podsjećamo Vas na obvezu provođenja ugovorene zdravstvene zaštite u punom radnom vremenu, kako u ordinaciji tako i putem telefona, odnosno e-maila, radi osiguranja dostupnosti zdravstvene zaštite osiguranim osobama u potrebi. Za vrijeme odsutnosti, zbog korištenja godišnjeg odmora i sl. u obvezi ste redovito prijavljivati zamjenu Zavodu na propisanoj tiskanici Obavijest o zamjeni. Obavijest o novom rasporedu rada za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, imenu i prezimenu te broju telefona doktora koji Vas zamjenjuje, potrebno je istaknuti na ulaznim vratima ordinacije, odnosno drugom vidljivom mjestu. Doktor u zamjeni također je dužan osigurati stalnu dostupnost u punom radnom vremenu u ordinaciji u kojoj Vas zamjenjuje, osobno, ali i putem telefona, odnosno e-maila.

23.06.2020.


 

Ortopedska i druga pomagala

 

Ortopedska i druga pomagala

 

Ortopedska i druga pomagala


Osnovna lista ortopedskih i drugih pomagala - početak primjene 6. travnja 2020. godine

Dodatna lista ortopedskih i drugih pomagala - početak primjene 6. travnja 2020. godine

šifrarnik ePomagala - početak primjene 6. travnja 2020. godine

Naputak Osnovna i Dodatna lista pomagala - početak primjene 6. travnja 2020. godine

1.04.2020.

Poštovani, s obzirom na izvanrednu epidemiološku situaciju kao i s obzirom na posljedice potresa koji je zadesio Grad Zagreb, uslijed čega je dio građana bio primoran napustiti svoje mjesto prebivališta, izvješćujemo Vas da sve osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koje se zateknu izvan mjesta prebivališta imaju pravo na neodgodivu zdravstvenu zaštitu u najbližoj ordinaciji primarne zdravstvene zaštite koja ima sklopljen ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Napominjemo da je provođenje primarne zdravstvene zaštite osiguranih osoba izvan mjesta prebivališta Zavod regulirao već ranijih godina kako bi osigurane osobe Zavoda koje se npr. za vrijeme turističke sezone zateknu izvan mjesta prebivališta mogle biti zdravstveno zbrinute na teret obveznog zdravstvenog osiguranja u najbližoj ugovornoj ordinaciji. Zahvaljujemo, HZZO

26.03.2020.Postupanje u izvanrednoj situaciji - dostava ugovora i dodataka!

Poštovani, nastavno na upite vezane uz dostavu Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: Ugovor) te dodataka Ugovoru, a s obzirom na trenutnu izvanrednu epidemiološku situaciju, kako bi se smanjile aktivnosti vezane uz poštansku dostavu, upućujemo Vas da dostavljene Ugovore i dodatke Ugovoru koje vam je HZZO dostavio na potpis, pošaljete potpisane i skenirane putem elektronske pošte, odnosno ako nemate mogućnosti skeniranja potpisanih ugovora da dostavite obavijest putem elektronske pošte o naknadnoj dostavi, kada će to biti moguće regularnim putem.

20.03.2020.


 


Poštovani,

Uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo je da se za sumnju i samoizolaciju/kućnu karantenu zdravih osiguranika koriste šifre  Z20.8, Z20.9, Z29.0.

Šifra U07.1- bolest COVID-19 molimo da se koristi isključivo za osobe kojima je potvrđena dijagnoza

S poštovanjem

10.03.2020.


 

Ortopedska i druga pomagala


Obavijest o Dodatnoj listi pomagala i tiskanicama Potvrda o pomagalima - stupa na snagu 01. prosinca 2019. godine

Osnovna lista ortopedskih i drugih pomagala (NN 122/19) - stupa na snagu 27. prosinca 2019. godine

Osnovna liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, naputak- objavljeno 27. prosinca 2019. godine

šifrarnik ePomagala - stupa na snagu 27. prosinca 2019. godine

16.12.2019.
Tiskanice ortopedska i druga pomagala (početak primjene od 01.12.2019.)


Obavijest o Dodatnoj listi pomagala i tiskanicama Potvrda o pomagalima i tiskanice Potvrda o pomagalima
Potvrda o oblogama za rane
Potvrda o očnim i tiflotehničkim pomagalima
Potvrda o ortopedskim i drugim pomagalima
Potvrda o pomagalima za šećernu bolest
Potvrda o slušnim i surdotehničkim pomagalima

26.11.2019.


Obavijest ugovornim ljekarnama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 

Ortopedska i druga pomagala


Dodatna lista ortopedskih i drugih pomagala (NN 97/19) - stupa na snagu 1. prosinca 2019. godine

Osnovna lista ortopedskih i drugih pomagala (NN 97/19) - stupa na snagu 26. listopada 2019. godine

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima, izmjene i dopune (NN 69/19) - Naputak - objavljeno 23. listopada 2019. godine

šifrarnik ePomagala - stupa na snagu 26. listopada 2019. godine

23.10.2019.


Obavijest


Zbog nadogradnje sustava eNaručivanja, zdravstvena ustanova, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice nije dostupna za eNaručivanje od 20.09.2019. godine.

20.9.2019.
Obavijest ugovornim ljekarnama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 

Ortopedska i druga pomagala


Osnovna lista ortopedskih i drugih pomagala (NN 69/19) - stupa na snagu 3. kolovoza 2019. godine

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima, izmjene i dopune (NN 69/19) - Naputak - objavljeno 25. srpnja 2019. godine

šifrarnik ePomagala - stupa na snagu 03. kolovoza 2019. godine

25.7.2019.
Uputa za postupanje Europske kartice za zdravstveno osiguranje (EKZO)Ortopedska i druga pomagala 

Stručni skupOrtopedska i druga pomagala


Popis pomagala (NN 40/19)- stupa na snagu 04. svibnja 2019. godine

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima, izmjene i dopune (NN 40/19) - naputak- 23.travnja 2019.

šifrarnik ePomagala- stupa na snagu 04. svibnja 2019. godine

2.5.2019.
 

Stručni skup

Suvremene tehnologije u praćenju glikemije dostupne u Republici Hrvatskoj


 
Slavonski brod / 3. svibnja 2019. / informacije

 
Osijek / 4. svibnja 2019. / informacije

29.4.2019.
 

Obavijest 

Obavijest 

ObavijestOrtopedska i druga pomagala


Popis pomagala (NN 15/19)- stupa na snagu 28. veljače 2019. godine

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima, izmjene i dopune (NN 98/158) - naputak- 14.veljače 2019.

šifrarnik ePomagala- stupa na snagu 28. veljače 2019. godine

19.2.2019.


 

Najava početka uvođenja Projekta „CUS - Centralni upravljački sustav“ u zdravstvene bolničke ustanove


Ministarstvo zdravstva u suradnji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo uspostavilo je Centralni upravljački sustav za upravljanje organizacijskom strukturom zdravstvenog sustava centralnog sustava komunikacije s bolnicama, sustava za automatsko dnevno prikupljanje svih zdravstvenih indikatora, rudarenja podataka, strukturiranje objavu na webu iz svih bolnica u Republici Hrvatskoj te nadogradnje sustava fakturiranja iz bolnica (CUS). Sva pitanja vezana uz projekt možete poslati na mail adresu helpdesk@hzzo.hr ili na broj telefona 072 11 22 33.


Najava početka uvođenja Projekta „CUS - Centralni upravljački sustav“ u bolnički sustav

31.1.2019.


 

Najava početka korištenja prekograničnih usluga elektroničkog recepta i sažetka o pacijentu


S ciljem omogućavanja prekograničnih usluga razmjene elektroničkog recepta i elektroničkog sažetka o pacijentu za državljane država članica Europske unije koji će ostvarivati pravo na zdravstvenu zaštitu u Republici Hrvatskoj te za hrvatske osigurane osobe koje će ostvarivati navedeno pravo u drugim državama članicama Europske unije, u tijeku je prilagodba informacijskih sustava kako bi se osigurala tehnička i semantička interoperabilnost.


Najava početka korištenja prekograničnih usluga elektroničkog recepta i sažetka o pacijentu, te obavijest o voditelju obrade i izvršitelju obrade podataka vezano za navedene prekogranične usluge u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka

30.1.2019.


 

Europska iskaznica zdravstvenog osiguranja (EKZO)

 

 

Ortopedska i druga pomagala

 

 

Ortopedska i druga pomagala


Popis pomagala (NN 98/18)- stupa na snagu 22. studenog 2018.

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima, izmjene i dopune (NN 98/18) - naputak- 9. studenoga 2018.

e-Pomagala- stupa na snagu 22. studenoga 2018.

14.11.2018.


 

 

Propisivanje pomagala kod šećerne bolesti


Uputa i odgovori

31.10.2018.


Ortopedska i druga pomagala


Popis pomagala - stupa na snagu 16. kolovoza 2018.

Naputak o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima- 16. kolovoza 2018.

16.08.2018.


Nove liste lijekova

Ortopedska i druga pomagala

Ortopedska i druga pomagala


Popis pomagala (NN 52/18)- stupa na snagu 21. lipnja 2018.

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima, izmjene i dopune (NN 52/18) - naputak- 18. lipnja 2018.

e-Pomagala- stupa na snagu 21. lipnja 2018.

18.06.2018.


Uputa za postupanje

Ortopedska i druga pomagala


Popis pomagala- stupa na snagu 26.04.2018.

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima, izmjene i dopune (NN 34/18) - naputak- 12.04.2018.

ePomagala- stupa na snagu 26.04.2018.

07.05.2018.


Obavijest i zamolba za postupanje

Dopuna indikacije za propisivanje urogenitalnih pomagala uvrštenih na Popis pomagala Zavoda


 Poštovani,

s danom 15. veljače 2018. godine stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Narodne novine broj 10/18) kojim su indikacije broj 201,202,203 i 204, za skupinu urogenitalnih pomagala dopunjene formulama izračuna kombinacija istih.

Obzirom se kombinacije pelena u spoju s gaćicama niskoupijajućih; visokoupijajućih; visokoupijajućih, ekstravelikih i anatomskih uložaka propisuju i odobravaju tromjesečno, potrebno je obratiti pozornost na maksimalne dozvoljene količine za tromjesečno i godišnje razdoblje.

Pelene u spoju s gaćicama niskoupijajuće, indikacija 201:
Kod inkontinencije osoba starijih od 3 godine. Osigurana osoba ostvaruje pravo kod indikacija iz članka 50. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima:

1. ili samo na niskoupijajuće pelene do najviše 400 kom,

2. ili na kombinaciju niskoupijajućih i visokoupijajućih pelena, količina pojedinih pomagala u kombinaciji računa se na način: broj niskoupijajućih pelena= (400xX%), broj visokoupijajućih pelena = (320xY%), s tim da X%+Y%=100%, a ukupan maksimalan broj pomagala u kombinaciji uvijek je manji od 400 komada

3. ili na kombinaciju niskoupijajućih pelena i anatomskih uložaka, količina pojedinih pomagala u kombinaciji računa se na način: broj niskoupijajućih pelena = (400xX%), broj anatomskih uložaka= (275xY%), s tim da je X%+Y%=100%, a ukupan maksimalan broj pomagala u kombinaciji uvijek je manji od 400 komada.

Pelene u spoju s gaćicama, visokoupijajuće, indikacija 202:
Kod inkontinencije osiguranih osoba starijih od 3 godine. Osigurana osoba ostvaruje pravo kod indikacija iz članka 50. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima: 1. ili samo na visokoupijajuće pelene do najviše 320 kom,

2. ili na kombinaciju visokoupijajućih pelena i niskoupijajućih pelena, količina pojedinih pomagala u kombinaciji računa se na način: broj visokoupijajućih pelena= (320 x X%), broj niskoupijajućih pelena= (400xY%), s tim da X%+Y%=100%, a ukupan maksimalan broj pomagala u kombinaciji uvijek je manji od 400 komada,

3. ili na kombinaciju visokoupijajućih pelena i anatomskih uložaka, količina pojedinih pomagala u kombinaciji računa se na način: broj visokoupijajućih pelena= (320 x X%), broj anatomskih uložaka= (275 x Y%), s tim da X%+Y%=100%, a ukupan maksimalan broj pomagala u kombinaciji uvijek je manji od 320 komada.

Pelene u spoju s gaćicama za noć, visokoupijajuće, ekstravelike, indikacija 203:
Kod inkontinencije osiguranih osoba starijih od 7 godina. Osigurana osoba ostvaruje pravo kod indikacija iz članka 50. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima:

1. ili samo na visokoupijajuće, ekstravelike pelene do najviše 320 kom,

2. ili na kombinaciju visokoupijajućih, ekstravelikih pelena i anatomskih uložaka, količina pojedinih pomagala u kombinaciji računa se na način: broj visokoupijajućih, ekstravelikih pelena= (320 x X%), broj anatomskih uložaka= (275 x Y%), s tim da X%+Y%=100%, a ukupan maksimalan broj pomagala u kombinaciji uvijek je manji od 320 komada

Anatomski ulošci, indikacija 204:
Kod inkontinencije osiguranih osoba starijih od 7 godina. Osigurana osoba ostvaruje pravo kod indikacija iz članka 50. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima:

1. ili samo na anatomske uloške do najviše 275 komada,

2. ili u kombinaciji s pelenama na način kako je objašnjeno u indikacijama 201, 202 i 203

Članak 50. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima:
Osigurana osoba starija od 3 godine ostvaruje pravo na pelene, anatomske uloške, gaćice i zaštitne podmetače za krevet utvrđene u Popisu pomagala pojedinačno ili u kombinaciji iz Popisa pomagala kod slijedećih indikacija: 1. zbog prirođene mane i/ili bolesti urogenitalnog ili probavnog sustava, a posljedica je trajna inkontinencija urina i/ili stolice 2. zbog bolesti i/ili ozljeda živčanog sustava, a posljedica je trajna inkontinencija urina i/ili stolice 3. zbog smetnje svijesti prema »Glasgow coma scale« od 0 do 8 4. zbog mentalne retardacije osoba starijih od 3 godine, a posljedica je inkontinencija urina i/ili stolice.“23.02.2018.


Liječenje inozemnih osiguranika koje je posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti - oslobađanje od sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite, šifra 42


Uputa za postupanje

06.11.2017.


Obavijest o elektroničkoj razmjeni podataka za potrebe stručno-medicinskih vještačenja u postupcima utvrđivanja prava za slučaj ozljede na radu

Obavijest

Obavijest

Obavijest

Obavijest

Obavijest ordinacijama u sustavu primarne zdravstvene zaštite

Ransomware napadi na korisnike u Europi i Južnoj Americi


Ransomware napad širi se kao malware pod imenima (Wana Decrypt0r, WannaCryptor, WCRY ili WannaCry) iskorištava ranjivost SMB protokola (" EternalBlue" ) kako bi izvršio maliciozni kod nakon čega se šifriraju podaci na računalu te se od korisnika zahtjeva uplata kako bi dobio ključ za dešifriranje podataka. Najčešće se zaraza širi putem zaraženih e-mail poruka i u slučaju da na računalu (s Win OS) nije primijenjeno odgovarajuće Windows Update ažuriranje kriptira datoteke na računalu te pokušava zaraziti ostala dostupna računala i poslužitelje na mreži.

Prijedlozi aktivnosti kako bi se minimizirala šteta:

1. Ažuriranje antivirusnog softvera sa najnovijim definicijama. Prioritet je da antimalware alat na radnim stanicama prepozna i ukloni malware.
2. Blokiranje dolaznih konekcija prema portovima 445 i 139, odnosno potpuno isključivanje SMBv1/CIFS protokola. Dodatno se preporučuje blokiranje konekcija prema TOR čvorovima, odnosno TOR promet kroz mrežu.
3. Kreiranje e-mail poruke za sve korisnike e-mail sustava tvrtke da se ne otvaraju sumnjive e-mail poruke, a posebno da ne otvaraju datoteke sa macro naredbama.
4. Provjera svih Windows Update ažuriranja na radnim stanicama i poslužitelja za WU MS17-010 i što brža instalacija najnovijih (sa liste https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx)
5. Nije preporučeno korištenje korisničkih računa s Domain Administratorskim pravima računalima jer će to omogućiti izvršavanje malware-a bez ograničenja
6. Ukoliko nije moguće ažuriranje računala primijeniti ručno podešavanje SMB protokola
7. Ukoliko postoji sumnja da je računalo zaraženo, računalo odmah ugasite i nemojte ga uključivati dok je priključeno na mrežu13.05.2017.


Obavijest

Obavijest ugovornim doktorima PZZ

Ugovornim partnerima HZZO-a - obavijest o produženju ugovornog razdoblja


Izvješćujemo Vas da je Upravno vijeće HZZO-a donijelo Odluku o produženju ugovornog razdoblja do 30. lipnja 2017. godineza sve zdravstvene ustanove i privatne zdravstvene radnike te isporučitelje ortopedskih i drugih pomagala koji imaju sklopljene ugovore o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja/ o isporuci ortopedskih i drugih pomagala do 31. ožujka 2017. godine. Svim navedenim ugovornim partnerima koji ispunjavaju uvjete za produženje ugovornog odnosa, bit će u narednih nekoliko dana dostavljeni dodaci ugovora pod jednakim uvjetima koji su vrijedili prilikom sklapanja ugovora.Vaš HZZO


29.03.2017.


Obavijest ugovornim doktorima PZZ


Izdavanje putnog naloga

10.03.2017.


Ispunjavanje i izdavanje Izvješća o privremenoj nesposobnosti za rad


Dopuna naputka

03.02.2017.


Prekogranična zdravstvena zaštita

Servis za Allianz osiguranje


Poštovani,

pustili smo u produkciju servis za Allianz osiguranje. Šifra za Allianz: 0379679502.01.2017.


Ugovornim partnerima HZZO-a - obavijest o produženju ugovornog razdoblja


Izvješćujemo Vas da je Upravno vijeće HZZO-a donijelo Odluku o produženju ugovornog razdoblja do 31. ožujka 2017. godineza sve zdravstvene ustanove i privatne zdravstvene radnike te isporučitelje ortopedskih i drugih pomagala koji imaju sklopljene ugovore o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja o isporuci ortopedskih i drugih pomagala do 31. prosinca 2016. godine.

Svim navedenim ugovornim partnerima koji ispunjavaju uvjete za produženje ugovornog odnosa, bit će u narednih nekoliko dana dostavljeni dodaci ugovora pod jednakim uvjetima koji su vrijedili prilikom sklapanja ugovora.Vaš HZZO


29.12.2016.


Kontrola privremene nesposobnosti za rad

Uputa u vezi utvrđivanja prestanka privremene nesposobnosti za rad zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti


•   Uputa22.11.2016.


Uputa za popunjavanje tiskanice izvješća o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad


•   Uputa16.11.2016.


Odluka o izmjena odluke o vrstama zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice

Captcha provjera pri korištenju web servisa


Poštovani,

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), u stalnoj usmjerenosti na disciplinirano upravljanje sigurnošću informacija i zaštitu podataka, a posebno osobnih podataka osiguranih osoba, unaprijedio je tzv. Captcha provjeru pri korištenju sljedećih web servisa:
(1) Provjera statusa obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja
(2) Iznos salda za dopunsko zdravstveno osiguranje

Budući da se radi o javno dostupnim servisima, neophodno ih je zaštititi od automatiziranog dohvata veće količine podataka, a tome upravo služi Captcha, kojom se određuje pristupa li servisu osoba ili računalo (robot). Captcha se koristi tako da korisnik slijedi jasne upute - označi kvačicu " Nisam robot" i ponekad dobije dodatni skup fotografija na prepoznavanje, o čemu odlučuje profesionalno implementirani algoritam koji je u globalnoj upotrebi. Vjerujemo da će se svi naši korisnici brzo naviknuti na dodatnu funkcionalnost koja je uvedena sa svrhom zaštite podataka o osiguranim osobama od moguće zloupotrebe.

Napominjemo da je HZZO nositelj certifikata po međunarodnoj normi ISO/IEC 27001:2013 za sustav upravljanja informacijskom sigurnošću. Certifikatom je potvrđena učinkovita implementacija sustava upravljanja informacijskom sigurnošću u HZZO-u, sukladno zahtjevima ove međunarodne norme. Certifikat ISO/IEC 27001:2013 prepoznatljiv je znak kod organizacija koje u svom poslovanju posebnu pozornost posvećuju informacijskoj sigurnosti na svim razinama. Naime, norma sadržava međunarodno primjenjive zahtjeve za uspostavu sustava upravljanja informacijskom sigurnošću te implementaciju odgovarajućih kontrola, uz stalno poboljšanje.07.10.2016.


Primjena lijekova na teret obveznog zdravstvenog osiguranja


•   Naputak04.10.2016.


Naputak o propisivanju pomagala za urogenitalni sustav


•   Naputak29.09.2016.


Načelo razumne prilagodbe u komunikaciji sa osobama s invaliditetom

Implementacija eKartona

Obavijest liječnicima primarne zdravstvene zaštite


Poštovani,

od 01. rujna liječnicima primarne zdravstvene zaštite u djelatnostima opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene biti će dostupna aplikacija eKarton za probni rad. Aplikaciji ćete moći pristupiti kroz internetski preglednik, a nakon nadogradnje i izravno iz vašeg programskog rješenja, slično kao i svim ostalim funkcionalnostima na CEZIH-u, poput eRecepta i eUputnice. Preduvjeti su isti kao i za korištenje trenutnih CEZIH funkcionalnosti kroz vaše programsko rješenje, dakle uspostavljena VPN veza, te pametna kartica HZZO-a.

Aplikacija eKarton je namijenjena isključivo za pregled podataka koje su već sada razmjenjuju kroz CEZIH servise. Kroz aplikaciju će biti dostupni podaci vezani za kronične i akutne bolesti (anamneza, status, preporuka liječnika, dijagnoze, postupci, lijekovi, uputnice, nalazi, otpusna pisma, cijepljenja). Podacima vezanim za osjetljive i potencijalno stigmatizirajuće dijagnoze neće se moći pristupiti kroz aplikaciju eKarton.

U aplikaciji eKarton su predviđeni i podaci o alergijama, implantatima, sažetcima većih kirurških zahvata, detaljima antikoagulantne terapije i ostalim napomenama. Unos navedenih specijalnih napomena u aplikaciju eKarton u početku će biti omogućen kroz privremenu aplikaciju, a naknadno će biti omogućen izravan unos kroz Vaše programsko rješenje.

Ovakav probni način rada eKartona će trajati dok se ne prilagodi pravna regulativa za vođenje osobnog zdravstvenog kartona u elektroničkom obliku nakon čega slijedi uključivanje ostalih korisnika npr. specijalista u bolnicama, liječnika u hitnoj medicinskoj službi itd.31.08.2016.


Obavijest zdravstvenim ustanovama primarne, sekundarne i tercijarne razine te nositeljima privatne prakse u koncesiji

Prekogranična zdravstvena zaštita

Poziv na podnošenje projektnih prijedloga za " Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razni"

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz OZO u slučaju OR/PB


Obavijest

04.01.2016.


Obavijest novim proizvođačima programske podrške za djelatnost zdravstvene njege u kući (G11) i fizikalne terapije u kući (G14)


Za sve nove G11 i G14 koji se uključuju u funkcionalnosti eNjega u kući i eFizikalna terapija u kući, održat će se radionica za integracijsku komponentu, u prostorijama tvrtke Ericsson Nikola Tesla, Krapinska 45:

1. IK radionica - eFizikalna terapija u kući
   13. siječnja 2016. 11:00-16:00
   - na ovoj radionici će biti obrađena ne samo funkcionalnost eFizikalna terapija u
     kući nego i SKZZ uputnica koja je dio poslovnog tijeka

2. IK radionica – eZdravstvena njega u kući
   14. siječnja 2016. 11:00-15:30 

Molimo zainteresirane proizvođače da najave svoj dolazak na mail adresu helpdesk@hzzo.hrte dostave kontakt podatke.28.12.2015.


Postupak utvrđivanja prava za slučaj ozljde na radu i profesionalne bolesti, uključujući i postupanje izabranog doktora osigurane osobe


Uputa

24.12.2015.


Uputa vezano za postupanje u slučaju propisivanja, odobravanja i isporuke pomagala (šifrarnik_ePomagala)


Uputa

16.12.2015.


Obavijest proizvođačima programske podrške za ePomagala (G17 i G18)


Dana 18.12.2015. od 12:00h do 16:00h, u prostorijama Ericssona Nikole Tesle, Krapinska 45. održat će se radionica za integracijsku komponentu za NOVE proizvođače programske podrške koji se prvi puta spajaju na CEZIH.

Molimo zainteresirane proizvođače, da OBAVEZNO najave svoj dolazak na mail adresu helpdesk@hzzo.hr11.12.2015.


Obavijest proizvođačima programske podrške za PZZ (G2,G3) i za djelatnost zdravstvene njege u kući (G11)


Dana 14.12.2015. od 10:00h do 13:00h, u prostorijama Ericssona Nikole Tesle, Krapinska 45. održat će se radionica za integracijsku komponentu, kako bi što lakše prilagodili svoja programska rješenja za novu funkcionalnost eZdravstvena njega u kući.

Molimo zainteresirane proizvođače da najave svoj dolazak na mail adresu helpdesk@hzzo.hrte dostave kontakt podatke.

U tijeku je i dodjela ovlaštenja za rad na CEZIH-u za djelatnike ugovornih zdravstvenih ustanova u djelatnosti zdravstvene njege u kući. Ugovoreni pružatelji usluga u djelatnosti zdravstvene njege u kući ispuniti će obrazac Zahtjev za dodjelom/opozivom ovlaštenja za zdravstvene djelatnike u djelatnosti zdravstvene njege u kući koji je dostupan na stranici Proces i obrasci, pod naslovom „Izdavanje osobnih certifikata (dodjela ovlasti)" .

U zahtjevu će navesti podatke o proizvođaču programske podrške čije programsko rješenje sada koriste. Popunjene zahtjeve zdravstvene ustanove dostavljaju e-mailom na ugovaranje_naziv područne službe @hzzo.hr(npr. Ugovaranje_Bjelovar@hzzo.hr).08.12.2015.


Obavijest proizvođačima programske podrške za ePomagala (G17 i G18), eFizikalnu terapiju u kući (G14) i eNjegu u kući (G11)


Dana 10.12.2015. od 10:00h do 11:30h, u prostorijama Ericssona Nikole Tesle, Krapinska 45. održat će se uvodna radionica za NOVE proizvođače programske podrške koji se prvi puta spajaju na CEZIH. Na uvodnoj radionici dobiti ćete informacije o CEZIH-u, novim mehanizmima ePomagala, eFizikalne i eNjege i daljnjim koracima za prilagodbu vaših rješenja za certifikaciju i spajanje na CEZIH.

Molimo zainteresirane proizvođače, da OBAVEZNO najave svoj dolazak na mail adresu helpdesk@hzzo.hrte dostave kontakt podatke, naziv tvrtke, OIB tvrtke, ime i prezime osobe koja dolazi, broj telefona.03.12.2015.


Obavijest proizvođačima programske podrške za PZZ (G2,G3) i za djelatnost fizikalne terapije u kući (G14)


Dana 30.11. 2015. od 10:00h do 13:00h, u prostorijama Ericssona Nikole Tesle, Krapinska 45. održat će se radionica za integracijsku komponentu, kako bi što lakše prilagodili svoja programska rješenja za novu funkcionalnost eFizikalne terapije u kući.

Molimo zainteresirane proizvođače, da najave svoj dolazak na mail adresu helpdesk@hzzo.hrte dostave kontakt podatke.

U tijeku je i dodjela ovlaštenja za rad na CEZIH-u za djelatnike ugovornih zdravstvenih ustanova u djelatnosti fizikalne terapije u kući. Ugovorne zdravstvene ustanove za fizikalnu terapiju u kući ispuniti će obrazac Zahtjev za dodjelom/opozivom ovlaštenja za zdravstvene djelatnike fizikalne terapije u kući koji je dostupan na stranici http://www.cezih.hr/Proces_i_obrasci.html, pod naslovom „Izdavanje osobnih certifikata (dodjela ovlasti)" , za zdravstvene djelatnike u djelatnosti fizikalne terapije u kući.

U zahtjevu će navesti podatke o proizvođaču programske podrške čije programsko rješenje sada koriste. Popunjene zahtjeve zdravstvene ustanove dostavljaju e-mailom na ugovaranje_naziv područne službe @hzzo.hr(npr. Ugovaranje_Bjelovar@hzzo.hr).24.11.2015.


Obavijest proizvođačima programske podrške za ugovorne isporučitelje pomagala


Vezano za projekt informatizacije procesa propisivanja, odobravanja i isporuke ortopedskih i drugih pomagala - ePomagala, u tijeku je dodjela ovlaštenja za rad na CEZIH-u za djelatnike ugovornih isporučitelja pomagala. Ugovorni isporučitelji će ispuniti obrazac Zahtjev za dodjelom/opozivom ovlaštenja za zdravstvene i/ili nezdravstvene djelatnike koji je dostupan na stranici Proces i obrasci, pod naslovom „Izdavanje osobnih certifikata (dodjela ovlasti)" .

U zahtjevu će navesti podatke o proizvođači programske podrške čije programsko rješenje sada koriste. Popunjene zahtjeve isporučitelji dostavljaju mailom na ugovaranje_naziv područne službe @hzzo.hr(npr. Ugovaranje_Bjelovar@hzzo.hr).
Svi navedeni proizvođači programskih rješenja će biti pozvani na uvodnu radionicu na kojoj ćemo prezentirati mehanizme na CEZIH-u i radionicu za integracijsku komponentu kako bi što lakše prilagodili svoja rješenja.

Nakon radionica uslijediti će certifikacija za proizvođače programske podrške, krajem 2015. godine. Poziv na radionice i certifikaciju će biti objavljen na ovoj stranici, stoga vas molimo da pratite objave.17.11.2015.


Obavijest za eBolnice BI

Obavijest zdravstvenim ustanovama vezano za ispostavljanje računa za pruženu zdravstvenu uslugu migrantima

Zbrinjavanje izbjeglica iz stranih zemalja


Uputa

17.09.2015.


Dani otvorenih vrata


Obavijest

11.09.2015.


Nepravilan obračun i isplata plaća

Novi model upućivanja - interna uputnica


Naputak

04.09.2015.


Uvođenje eUputnice u SKZZ


Naputakza bolničke zdravstvene ustanove, poliklinike, domove zdravlja, izabrane liječnike primarne zdravstvene zaštite o uvođenju eUputnice u SKZZ:

Naputak

01.09.2015.


Novi model upućivanja


Naputak

21.08.2015.


Izmjene i dopune pravilnika

Obavijest ugovornim partnerima HZZO-a


Obavijest23.07.2015.


Obavijest

Obavijest

Obavijest izabranim liječnicima zdravstvene zaštite predškolske djece i liječnicima opće/obiteljske medicine

Obavijest ljekarnicima

CEZIH-pokazatelji rada bolnica


Poštovani,

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) održao je danas, 11. studenog 2014., konferenciju za medije na kojoj su objavljeni prvi podaci o pokazateljima kvalitete i učinkovitosti za bolničke zdravstvene ustanove.

HZZO je u prva tri kvartala 2014. godine pratio rad bolnica prema definiranom setu ključnih pokazatelja uspješnosti i kvalitete na temelju podataka dostupnih iz bolničkih računa. Definiranim pokazateljima mjerila se učinkovitost pružanja zdravstvenih usluga i kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga. Cilj praćenja jest dobivanje realne slike zdravstvenog sustava te napredovanje u postizanju više kvalitete zdravstvenih usluga.

Prema definiranim pokazateljima i dobivenim podacima napravljena je rang lista bolnica za 5 pokazatelja koji će biti i predmet novog modela ugovaranja bolničke zdravstvene zaštite u 2015. godini.

Za sva pitanja, stojimo na raspolaganju na mail adresi: bolnice.info@hzzo.hrVaš HZZO


11.11.2014.


Obavijest liječnicima


Na cezih stranici ćete ubuduće moći pronaći isključivo sadržaj koje se odnosi na informatizaciju, dok se svi ostali sadržaji objavljuju na HZZO stranici /HZZO za partnere odnosno ISL portalu za liječnike.

Informacijski sustav za liječnike (ISL) je online zajednica liječnika u Hrvatskoj koje je službeno sredstvo komunikacije između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i liječnika svih specijalizacija i pritom omogućava liječnicima da brzo i na jednom mjestu doći do svih informacija potrebnim za njihov rad kroz grupe sadržaja kao što su: Ugovaranje, Upućivanje, Lijekovi i pomagala, Prihodovanje, Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, Medicinski proizvodi, Pravna pitanja i regulative, Laboratorijska dijagnostika, Provođenje zdravstvene zaštite i druge.

ISL je zatvorena i sigurna platforma koja omogućava interaktivnu komunikaciju između liječnika i Zavoda, te pritom osigurava liječnicima da ostanu informirani i profesionalno se razvijaju, ali i da aktivno sudjeluju, pišu i komentiraju sadržaj u mreži liječnika. ISL liječnicima omogućava i da stječu nova poznanstva unutar i izvan struke, komuniciraju i dijele svoja iskustva.

Ukoliko već niste član ISL zajednice, možete podnijeti prijavu za dodjelu korisničkih podataka na stranici hzzo.isl.hrVaš HZZO


15.05.2014.


VAŽNE INFORMACIJE


Zdravstvene iskaznice

Zahvaljujući informatičkoj povezanosti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) sa ugovornim partnerima, osigurane osobe Zavoda mogu nesmetano koristiti zdravstvene iskaznice na kojima je otisnuti datum važenja istekao, ukoliko i dalje imaju uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju. Navedeno znači da osigurane osobe koje posjeduju iskaznicu zdravstveno osigurane osobe, izdanu u skladu s Odlukom o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a kojoj je rok važenja istekao, prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ostvaruju osnovom te iskaznice.

24.09.2010.

Pristup u CEZIH-PZZ sustav

Pristup u CEZIH-PZZ sustav je dozvoljen samo kroz aplikacije s važećim odobrenje za rad Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, te zadovoljenom provjerom spremnosti za priključenje na CEZIH-PZZ. Pristup kroz ostale aplikacije, uključujući one koje nisu zadovoljile na provjeri spremnosti ili koje su izgubile dozvolu za rad, nije dozvoljen. Kako CEZIH-PZZ sustav ne bi odbio dozvolu za rad radi korištenja nedozvoljene aplikacije, treba upotrebljavati isključivo dozvoljene aplikacije s popisa na ovom portalu. To je uvjet za spajanje na sustav, što je obveza i čime se osiguranicima omogućuje korištenje punog opsega usluga na koje imaju pravo.

22.07.2010.