Radovi na HZZO informatičkom sustavu


U srijedu 02.12.2015. od 15h do 23h, zbog radova na HZZO informatičkom sustavu doći će do kratkotrajnih prekida pojedinih usluga na certifikacijskoj okolini.

25.11.2015.Obavijest proizvođačima programske podrške za PZZ (G2,G3) i za djelatnost fizikalne terapije u kući (G14)


Dana 30.11. 2015. od 10:00h do 13:00h, u prostorijama Ericssona Nikole Tesle, Krapinska 45. održat će se radionica za integracijsku komponentu, kako bi što lakše prilagodili svoja programska rješenja za novu funkcionalnost eFizikalne terapije u kući.

Molimo zainteresirane proizvođače, da najave svoj dolazak na mail adresu helpdesk@hzzo.hr te dostave kontakt podatke.

U tijeku je i dodjela ovlaštenja za rad na CEZIH-u za djelatnike ugovornih zdravstvenih ustanova u djelatnosti fizikalne terapije u kući. Ugovorne zdravstvene ustanove za fizikalnu terapiju u kući ispuniti će obrazac Zahtjev za dodjelom/opozivom ovlaštenja za zdravstvene djelatnike fizikalne terapije u kući koji je dostupan na stranici http://www.cezih.hr/Proces_i_obrasci.html, pod naslovom „Izdavanje osobnih certifikata (dodjela ovlasti)", za zdravstvene djelatnike u djelatnosti fizikalne terapije u kući,

U zahtjevu će navesti podatke o proizvođaču programske podrške čije programsko rješenje sada koriste. Popunjene zahtjeve zdravstvene ustanove dostavljaju e-mailom na
ugovaranje_naziv područne službe @hzzo.hr (npr. Ugovaranje_Bjelovar@hzzo.hr).


 

24.11.2015.Obavijest proizvođačima programske podrške za ugovorne isporučitelje pomagala


Vezano za projekt informatizacije procesa propisivanja, odobravanja i isporuke ortopedskih i drugih pomagala - ePomagala, u tijeku je dodjela ovlaštenja za rad na CEZIH-u za djelatnike ugovornih isporučitelja pomagala. Ugovorni isporučitelji će ispuniti obrazac Zahtjev za dodjelom/opozivom ovlaštenja za zdravstvene i/ili nezdravstvene djelatnike koji je dostupan na stranici Proces i obrasci, pod naslovom „Izdavanje osobnih certifikata (dodjela ovlasti)".

U zahtjevu će navesti podatke o proizvođači programske podrške čije programsko rješenje sada koriste. Popunjene zahtjeve isporučitelji dostavljaju mailom na
ugovaranje_naziv područne službe @hzzo.hr (npr. Ugovaranje_Bjelovar@hzzo.hr).
Svi navedeni proizvođači programskih rješenja će biti pozvani na uvodnu radionicu na kojoj ćemo prezentirati mehanizme na CEZIH-u i radionicu za integracijsku komponentu kako bi što lakše prilagodili svoja rješenja.

Nakon radionica uslijediti će certifikacija za proizvođače programske podrške, krajem 2015. godine. Poziv na radionice i certifikaciju će biti objavljen na ovoj stranici, stoga vas molimo da pratite objave.


 

17.11.2015.Obavijest za eBolnice BI


Obavijest zdravstvenim ustanovama vezano za ispostavljanje računa za pruženu zdravstvenu uslugu migrantima


Zbrinjavanje izbjeglica iz stranih zemalja


Uputa

17.09.2015.Dani otvorenih vrata


Obavijest

11.09.2015.Nepravilan obračun i isplata plaća


Novi model upućivanja - interna uputnica


Naputak

04.09.2015.Uvođenje eUputnice u SKZZ


Naputak za bolničke zdravstvene ustanove, poliklinike, domove zdravlja, izabrane liječnike primarne zdravstvene zaštite o uvođenju eUputnice u SKZZ:

Naputak

01.09.2015.Novi model upućivanja


Naputak

21.08.2015.Izmjene i dopune pravilnika


Obavijest ugovornim partnerima HZZO-a


Obavijest

23.07.2015.Obavijest


Obavijest


Obavijest izabranim liječnicima zdravstvene zaštite predškolske djece i liječnicima opće/obiteljske medicine


Obavijest ljekarnicima


CEZIH-pokazatelji rada bolnica


Poštovani,

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) održao je danas, 11. studenog 2014., konferenciju za medije na kojoj su objavljeni prvi podaci o pokazateljima kvalitete i učinkovitosti za bolničke zdravstvene ustanove.

HZZO je u prva tri kvartala 2014. godine pratio rad bolnica prema definiranom setu ključnih pokazatelja uspješnosti i kvalitete na temelju podataka dostupnih iz bolničkih računa. Definiranim pokazateljima mjerila se učinkovitost pružanja zdravstvenih usluga i kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga. Cilj praćenja jest dobivanje realne slike zdravstvenog sustava te napredovanje u postizanju više kvalitete zdravstvenih usluga.

Prema definiranim pokazateljima i dobivenim podacima napravljena je rang lista bolnica za 5 pokazatelja koji će biti i predmet novog modela ugovaranja bolničke zdravstvene zaštite u 2015. godini.

Za sva pitanja, stojimo na raspolaganju na mail adresi: bolnice.info@hzzo.hr.


Vaš HZZO

 

11.11.2014.Obavijest liječnicima


Na cezih stranici ćete ubuduće moći pronaći isključivo sadržaj koje se odnosi na informatizaciju, dok se svi ostali sadržaji objavljuju na HZZO stranici /HZZO za partnere odnosno ISL portalu za liječnike.

Informacijski sustav za liječnike (ISL) je online zajednica liječnika u Hrvatskoj koje je službeno sredstvo komunikacije između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i liječnika svih specijalizacija i pritom omogućava liječnicima da brzo i na jednom mjestu doći do svih informacija potrebnim za njihov rad kroz grupe sadržaja kao što su: Ugovaranje, Upućivanje, Lijekovi i pomagala, Prihodovanje, Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, Medicinski proizvodi, Pravna pitanja i regulative, Laboratorijska dijagnostika, Provođenje zdravstvene zaštite i druge.

ISL je zatvorena i sigurna platforma koja omogućava interaktivnu komunikaciju između liječnika i Zavoda, te pritom osigurava liječnicima da ostanu informirani i profesionalno se razvijaju, ali i da aktivno sudjeluju, pišu i komentiraju sadržaj u mreži liječnika. ISL liječnicima omogućava i da stječu nova poznanstva unutar i izvan struke, komuniciraju i dijele svoja iskustva.

Ukoliko već niste član ISL zajednice, možete podnijeti prijavu za dodjelu korisničkih podataka na stranici hzzo.isl.hr


Vaš HZZO

 

15.05.2014.VAŽNE INFORMACIJE


Zdravstvene iskaznice

Zahvaljujući informatičkoj povezanosti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) sa ugovornim partnerima, osigurane osobe Zavoda mogu nesmetano koristiti zdravstvene iskaznice na kojima je otisnuti datum važenja istekao, ukoliko i dalje imaju uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju. Navedeno znači da osigurane osobe koje posjeduju iskaznicu zdravstveno osigurane osobe, izdanu u skladu s Odlukom o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a kojoj je rok važenja istekao, prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ostvaruju osnovom te iskaznice.
24.09.2010.

Pristup u CEZIH-PZZ sustav

Pristup u CEZIH-PZZ sustav je dozvoljen samo kroz aplikacije s važećim odobrenje za rad Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, te zadovoljenom provjerom spremnosti za priključenje na CEZIH-PZZ. Pristup kroz ostale aplikacije, uključujući one koje nisu zadovoljile na provjeri spremnosti ili koje su izgubile dozvolu za rad, nije dozvoljen. Kako CEZIH-PZZ sustav ne bi odbio dozvolu za rad radi korištenja nedozvoljene aplikacije, treba upotrebljavati isključivo dozvoljene aplikacije s popisa na ovom portalu. To je uvjet za spajanje na sustav, što je obveza i čime se osiguranicima omogućuje korištenje punog opsega usluga na koje imaju pravo.
22.07.2010.