Nadogradnja certifikata na produkcijskoj okolini


Poštovani,

radi nadogradnje certifikata na produkcijskoj okolini, sustav CEZIH će biti nedostupan u terminu: subota 22.04.2017. od 21:00h - nedjelja 23.04.2017. do 06:00h


 

21.04.2017. 

Obavijest ugovornim doktorima PZZ


Ugovornim partnerima HZZO-a - obavijest o produženju ugovornog razdoblja


Izvješćujemo Vas da je Upravno vijeće HZZO-a donijelo Odluku o produženju ugovornog razdoblja do 30. lipnja 2017. godine za sve zdravstvene ustanove i privatne zdravstvene radnike te isporučitelje ortopedskih i drugih pomagala koji imaju sklopljene ugovore o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja/ o isporuci ortopedskih i drugih pomagala do 31. ožujka 2017. godine. Svim navedenim ugovornim partnerima koji ispunjavaju uvjete za produženje ugovornog odnosa, bit će u narednih nekoliko dana dostavljeni dodaci ugovora pod jednakim uvjetima koji su vrijedili prilikom sklapanja ugovora.


Vaš HZZO

 

29.03.2017. 

Obavijest ugovornim doktorima PZZ


Izdavanje putnog naloga

 

10.03.2017.


 

 

Ispunjavanje i izdavanje Izvješća o privremenoj nesposobnosti za rad


Dopuna naputka

 

03.02.2017. 

Prekogranična zdravstvena zaštita


Servis za Allianz osiguranje


Poštovani,

pustili smo u produkciju servis za Allianz osiguranje. Šifra za Allianz: 03796795

 

02.01.2017. 

Ugovornim partnerima HZZO-a - obavijest o produženju ugovornog razdoblja

 

Izvješćujemo Vas da je Upravno vijeće HZZO-a donijelo Odluku o produženju ugovornog razdoblja do 31. ožujka 2017. godine za sve zdravstvene ustanove i privatne zdravstvene radnike te isporučitelje ortopedskih i drugih pomagala koji imaju sklopljene ugovore o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja o isporuci ortopedskih i drugih pomagala do 31. prosinca 2016. godine.

Svim navedenim ugovornim partnerima koji ispunjavaju uvjete za produženje ugovornog odnosa, bit će u narednih nekoliko dana dostavljeni dodaci ugovora pod jednakim uvjetima koji su vrijedili prilikom sklapanja ugovora.

Vaš HZZO

 

29.12.2016.Kontrola privremene nesposobnosti za rad


Uputa u vezi utvrđivanja prestanka privremene nesposobnosti za rad zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti


•  Uputa

 

22.11.2016.Radovi na informatičkom sustavu


Obavještavamo osiguranike i poslovne partnere da, zbog radova na informatičkom sustavu u srijedu 30.11.2016. od 21:00h do 00:00h, neće raditi spajanje IPsec site-to-site protokolom na Cezih.

 

18.11.2016.Uputa za popunjavanje tiskanice izvješća o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad


•  Uputa

 

16.11.2016.eNaručivanje


Poštovani,

eNaručivanje radi nešto usporenije nego inače, odnosno prikaz prvog ekrana i popisa ustanova traje više nego obično (cca 30 sec i više). Radi se na optimizaciji baze.

 

11.11.2016.Odluka o izmjena odluke o vrstama zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice


•  Obavijest

 

07.10.2016.Captcha provjera pri korištenju web servisa


Poštovani,

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), u stalnoj usmjerenosti na disciplinirano upravljanje sigurnošću informacija i zaštitu podataka, a posebno osobnih podataka osiguranih osoba, unaprijedio je tzv. Captcha provjeru pri korištenju sljedećih web servisa:
(1) Provjera statusa obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja
(2) Iznos salda za dopunsko zdravstveno osiguranje.

Budući da se radi o javno dostupnim servisima, neophodno ih je zaštititi od automatiziranog dohvata veće količine podataka, a tome upravo služi Captcha, kojom se određuje pristupa li servisu osoba ili računalo (robot). Captcha se koristi tako da korisnik slijedi jasne upute - označi kvačicu "Nisam robot" i ponekad dobije dodatni skup fotografija na prepoznavanje, o čemu odlučuje profesionalno implementirani algoritam koji je u globalnoj upotrebi. Vjerujemo da će se svi naši korisnici brzo naviknuti na dodatnu funkcionalnost koja je uvedena sa svrhom zaštite podataka o osiguranim osobama od moguće zloupotrebe.

Napominjemo da je HZZO nositelj certifikata po međunarodnoj normi ISO/IEC 27001:2013 za sustav upravljanja informacijskom sigurnošću. Certifikatom je potvrđena učinkovita implementacija sustava upravljanja informacijskom sigurnošću u HZZO-u, sukladno zahtjevima ove međunarodne norme. Certifikat ISO/IEC 27001:2013 prepoznatljiv je znak kod organizacija koje u svom poslovanju posebnu pozornost posvećuju informacijskoj sigurnosti na svim razinama. Naime, norma sadržava međunarodno primjenjive zahtjeve za uspostavu sustava upravljanja informacijskom sigurnošću te implementaciju odgovarajućih kontrola, uz stalno poboljšanje.

 

07.10.2016.Primjena lijekova na teret obveznog zdravstvenog osiguranja


•  Naputak

 

04.10.2016.Obavijest


Poštovani,

do daljnjega je onemogućeno eNaručivanje u KBC Osijek zbog tehničkih problema na strani bolnice.

Hvala na razumijevanju!

 

03.10.2016.Naputak o propisivanju pomagala za urogenitalni sustav


•  Naputak

 

29.09.2016.Načelo razumne prilagodbe u komunikaciji sa osobama s invaliditetom


Implementacija eKartona


•  Obavijest

 

02.09.2016.Obavijest liječnicima primarne zdravstvene zaštite


Poštovani,

od 01. rujna liječnicima primarne zdravstvene zaštite u djelatnostima opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene biti će dostupna aplikacija eKarton za probni rad. Aplikaciji ćete moći pristupiti kroz internetski preglednik, a nakon nadogradnje i izravno iz vašeg programskog rješenja, slično kao i svim ostalim funkcionalnostima na CEZIH-u, poput eRecepta i eUputnice. Preduvjeti su isti kao i za korištenje trenutnih CEZIH funkcionalnosti kroz vaše programsko rješenje, dakle uspostavljena VPN veza, te pametna kartica HZZO-a.

Aplikacija eKarton je namijenjena isključivo za pregled podataka koje su već sada razmjenjuju kroz CEZIH servise. Kroz aplikaciju će biti dostupni podaci vezani za kronične i akutne bolesti (anamneza, status, preporuka liječnika, dijagnoze, postupci, lijekovi, uputnice, nalazi, otpusna pisma, cijepljenja). Podacima vezanim za osjetljive i potencijalno stigmatizirajuće dijagnoze neće se moći pristupiti kroz aplikaciju eKarton.

U aplikaciji eKarton su predviđeni i podaci o alergijama, implantatima, sažetcima većih kirurških zahvata, detaljima antikoagulantne terapije i ostalim napomenama. Unos navedenih specijalnih napomena u aplikaciju eKarton u početku će biti omogućen kroz privremenu aplikaciju, a naknadno će biti omogućen izravan unos kroz Vaše programsko rješenje.

Ovakav probni način rada eKartona će trajati dok se ne prilagodi pravna regulativa za vođenje osobnog zdravstvenog kartona u elektroničkom obliku nakon čega slijedi uključivanje ostalih korisnika npr. specijalista u bolnicama, liječnika u hitnoj medicinskoj službi itd.

 

31.08.2016. 

Obavijest zdravstvenim ustanovama primarne, sekundarne i tercijarne razine te nositeljima privatne prakse u koncesiji


 

Prekogranična zdravstvena zaštita


Poziv na podnošenje projektnih prijedloga za "Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razni"


Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz OZO u slučaju OR/PB


Obavijest

04.01.2016.Obavijest novim proizvođačima programske podrške za djelatnost zdravstvene njege u kući (G11) i fizikalne terapije u kući (G14)


Za sve nove G11 i G14 koji se uključuju u funkcionalnosti eNjega u kući i eFizikalna terapija u kući, održat će se radionica za integracijsku komponentu, u prostorijama tvrtke Ericsson Nikola Tesla, Krapinska 45:

1. IK radionica - eFizikalna terapija u kući
    13. siječnja 2016. 11:00-16:00
    - na ovoj radionici će biti obrađena ne samo funkcionalnost eFizikalna terapija u
      kući nego i SKZZ uputnica koja je dio poslovnog tijeka

2. IK radionica – eZdravstvena njega u kući
    14. siječnja 2016. 11:00-15:30 

Molimo zainteresirane proizvođače da najave svoj dolazak na mail adresu helpdesk@hzzo.hr te dostave kontakt podatke.

 

28.12.2015.Postupak utvrđivanja prava za slučaj ozljde na radu i profesionalne bolesti, uključujući i postupanje izabranog doktora osigurane osobe


Uputa

24.12.2015.Uputa vezano za postupanje u slučaju propisivanja, odobravanja i isporuke pomagala (šifrarnik_ePomagala)


Uputa

16.12.2015.Obavijest proizvođačima programske podrške za ePomagala (G17 i G18)


Dana 18.12.2015. od 12:00 do 16:00 u prostorijama Ericssona Nikole Tesle, Krapinska 45. održat će se radionica za integracijsku komponentu za NOVE proizvođače programske podrške koji se prvi puta spajaju na CEZIH.

Molimo zainteresirane proizvođače, da OBAVEZNO najave svoj dolazak na mail adresu helpdesk@hzzo.hr.

 

11.12.2015.Obavijest proizvođačima programske podrške za PZZ (G2,G3) i za djelatnost zdravstvene njege u kući (G11)


Dana 14.12.2015. od 10:00h do 13:00h, u prostorijama Ericssona Nikole Tesle, Krapinska 45. održat će se radionica za integracijsku komponentu, kako bi što lakše prilagodili svoja programska rješenja za novu funkcionalnost eZdravstvena njega u kući.

Molimo zainteresirane proizvođače da najave svoj dolazak na mail adresu helpdesk@hzzo.hr te dostave kontakt podatke.

U tijeku je i dodjela ovlaštenja za rad na CEZIH-u za djelatnike ugovornih zdravstvenih ustanova u djelatnosti zdravstvene njege u kući. Ugovoreni pružatelji usluga u djelatnosti zdravstvene njege u kući ispuniti će obrazac Zahtjev za dodjelom/opozivom ovlaštenja za zdravstvene djelatnike u djelatnosti zdravstvene njege u kući koji je dostupan na stranici Proces i obrasci, pod naslovom „Izdavanje osobnih certifikata (dodjela ovlasti)".

U zahtjevu će navesti podatke o proizvođaču programske podrške čije programsko rješenje sada koriste. Popunjene zahtjeve zdravstvene ustanove dostavljaju e-mailom na ugovaranje_naziv područne službe @hzzo.hr
(npr. Ugovaranje_Bjelovar@hzzo.hr).


 

08.12.2015.Obavijest proizvođačima programske podrške za ePomagala (G17 i G18), eFizikalnu terapiju u kući (G14) i eNjegu u kući (G11)


Dana 10.12.2015. od 10:00 do 11:30 u prostorijama Ericssona Nikole Tesle, Krapinska 45. održat će se uvodna radionica za NOVE proizvođače programske podrške koji se prvi puta spajaju na CEZIH. Na uvodnoj radionici dobiti ćete informacije o CEZIH-u, novim mehanizmima ePomagala, eFizikalne i eNjege i daljnjim koracima za prilagodbu vaših rješenja za certifikaciju i spajanje na CEZIH.

Molimo zainteresirane proizvođače, da OBAVEZNO najave svoj dolazak na mail adresu helpdesk@hzzo.hr te dostave kontakt podatke, naziv tvrtke, OIB tvrtke, ime i prezime osobe koja dolazi, broj telefona.


 

03.12.2015.Obavijest proizvođačima programske podrške za PZZ (G2,G3) i za djelatnost fizikalne terapije u kući (G14)


Dana 30.11. 2015. od 10:00h do 13:00h, u prostorijama Ericssona Nikole Tesle, Krapinska 45. održat će se radionica za integracijsku komponentu, kako bi što lakše prilagodili svoja programska rješenja za novu funkcionalnost eFizikalne terapije u kući.

Molimo zainteresirane proizvođače, da najave svoj dolazak na mail adresu helpdesk@hzzo.hr te dostave kontakt podatke.

U tijeku je i dodjela ovlaštenja za rad na CEZIH-u za djelatnike ugovornih zdravstvenih ustanova u djelatnosti fizikalne terapije u kući. Ugovorne zdravstvene ustanove za fizikalnu terapiju u kući ispuniti će obrazac Zahtjev za dodjelom/opozivom ovlaštenja za zdravstvene djelatnike fizikalne terapije u kući koji je dostupan na stranici http://www.cezih.hr/Proces_i_obrasci.html, pod naslovom „Izdavanje osobnih certifikata (dodjela ovlasti)", za zdravstvene djelatnike u djelatnosti fizikalne terapije u kući,

U zahtjevu će navesti podatke o proizvođaču programske podrške čije programsko rješenje sada koriste. Popunjene zahtjeve zdravstvene ustanove dostavljaju e-mailom na
ugovaranje_naziv područne službe @hzzo.hr (npr. Ugovaranje_Bjelovar@hzzo.hr).


 

24.11.2015.Obavijest proizvođačima programske podrške za ugovorne isporučitelje pomagala


Vezano za projekt informatizacije procesa propisivanja, odobravanja i isporuke ortopedskih i drugih pomagala - ePomagala, u tijeku je dodjela ovlaštenja za rad na CEZIH-u za djelatnike ugovornih isporučitelja pomagala. Ugovorni isporučitelji će ispuniti obrazac Zahtjev za dodjelom/opozivom ovlaštenja za zdravstvene i/ili nezdravstvene djelatnike koji je dostupan na stranici Proces i obrasci, pod naslovom „Izdavanje osobnih certifikata (dodjela ovlasti)".

U zahtjevu će navesti podatke o proizvođači programske podrške čije programsko rješenje sada koriste. Popunjene zahtjeve isporučitelji dostavljaju mailom na
ugovaranje_naziv područne službe @hzzo.hr (npr. Ugovaranje_Bjelovar@hzzo.hr).
Svi navedeni proizvođači programskih rješenja će biti pozvani na uvodnu radionicu na kojoj ćemo prezentirati mehanizme na CEZIH-u i radionicu za integracijsku komponentu kako bi što lakše prilagodili svoja rješenja.

Nakon radionica uslijediti će certifikacija za proizvođače programske podrške, krajem 2015. godine. Poziv na radionice i certifikaciju će biti objavljen na ovoj stranici, stoga vas molimo da pratite objave.


 

17.11.2015.Obavijest za eBolnice BI


Obavijest zdravstvenim ustanovama vezano za ispostavljanje računa za pruženu zdravstvenu uslugu migrantima


Zbrinjavanje izbjeglica iz stranih zemalja


Uputa

17.09.2015.Dani otvorenih vrata


Obavijest

11.09.2015.Nepravilan obračun i isplata plaća


Novi model upućivanja - interna uputnica


Naputak

04.09.2015.Uvođenje eUputnice u SKZZ


Naputak za bolničke zdravstvene ustanove, poliklinike, domove zdravlja, izabrane liječnike primarne zdravstvene zaštite o uvođenju eUputnice u SKZZ:

Naputak

01.09.2015.Novi model upućivanja


Naputak

21.08.2015.Izmjene i dopune pravilnika


Obavijest ugovornim partnerima HZZO-a


Obavijest

23.07.2015.Obavijest


Obavijest


Obavijest izabranim liječnicima zdravstvene zaštite predškolske djece i liječnicima opće/obiteljske medicine


Obavijest ljekarnicima


CEZIH-pokazatelji rada bolnica


Poštovani,

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) održao je danas, 11. studenog 2014., konferenciju za medije na kojoj su objavljeni prvi podaci o pokazateljima kvalitete i učinkovitosti za bolničke zdravstvene ustanove.

HZZO je u prva tri kvartala 2014. godine pratio rad bolnica prema definiranom setu ključnih pokazatelja uspješnosti i kvalitete na temelju podataka dostupnih iz bolničkih računa. Definiranim pokazateljima mjerila se učinkovitost pružanja zdravstvenih usluga i kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga. Cilj praćenja jest dobivanje realne slike zdravstvenog sustava te napredovanje u postizanju više kvalitete zdravstvenih usluga.

Prema definiranim pokazateljima i dobivenim podacima napravljena je rang lista bolnica za 5 pokazatelja koji će biti i predmet novog modela ugovaranja bolničke zdravstvene zaštite u 2015. godini.

Za sva pitanja, stojimo na raspolaganju na mail adresi: bolnice.info@hzzo.hr.


Vaš HZZO

 

11.11.2014.Obavijest liječnicima


Na cezih stranici ćete ubuduće moći pronaći isključivo sadržaj koje se odnosi na informatizaciju, dok se svi ostali sadržaji objavljuju na HZZO stranici /HZZO za partnere odnosno ISL portalu za liječnike.

Informacijski sustav za liječnike (ISL) je online zajednica liječnika u Hrvatskoj koje je službeno sredstvo komunikacije između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i liječnika svih specijalizacija i pritom omogućava liječnicima da brzo i na jednom mjestu doći do svih informacija potrebnim za njihov rad kroz grupe sadržaja kao što su: Ugovaranje, Upućivanje, Lijekovi i pomagala, Prihodovanje, Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, Medicinski proizvodi, Pravna pitanja i regulative, Laboratorijska dijagnostika, Provođenje zdravstvene zaštite i druge.

ISL je zatvorena i sigurna platforma koja omogućava interaktivnu komunikaciju između liječnika i Zavoda, te pritom osigurava liječnicima da ostanu informirani i profesionalno se razvijaju, ali i da aktivno sudjeluju, pišu i komentiraju sadržaj u mreži liječnika. ISL liječnicima omogućava i da stječu nova poznanstva unutar i izvan struke, komuniciraju i dijele svoja iskustva.

Ukoliko već niste član ISL zajednice, možete podnijeti prijavu za dodjelu korisničkih podataka na stranici hzzo.isl.hr


Vaš HZZO

 

15.05.2014.

VAŽNE INFORMACIJE


Zdravstvene iskaznice

Zahvaljujući informatičkoj povezanosti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) sa ugovornim partnerima, osigurane osobe Zavoda mogu nesmetano koristiti zdravstvene iskaznice na kojima je otisnuti datum važenja istekao, ukoliko i dalje imaju uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju. Navedeno znači da osigurane osobe koje posjeduju iskaznicu zdravstveno osigurane osobe, izdanu u skladu s Odlukom o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a kojoj je rok važenja istekao, prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ostvaruju osnovom te iskaznice.
24.09.2010.

Pristup u CEZIH-PZZ sustav

Pristup u CEZIH-PZZ sustav je dozvoljen samo kroz aplikacije s važećim odobrenje za rad Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, te zadovoljenom provjerom spremnosti za priključenje na CEZIH-PZZ. Pristup kroz ostale aplikacije, uključujući one koje nisu zadovoljile na provjeri spremnosti ili koje su izgubile dozvolu za rad, nije dozvoljen. Kako CEZIH-PZZ sustav ne bi odbio dozvolu za rad radi korištenja nedozvoljene aplikacije, treba upotrebljavati isključivo dozvoljene aplikacije s popisa na ovom portalu. To je uvjet za spajanje na sustav, što je obveza i čime se osiguranicima omogućuje korištenje punog opsega usluga na koje imaju pravo.
22.07.2010.