Obavijest DZ-u


Na zaštićeni dio portala doma zdravlja, na stranici „DZ prihodovanje“, na portlet „Grupne datoteke-DZ“ stavljena je datoteka prihodovanja ordinacija DZ za 03/2014.

18.04.2014.Obavijest ordinacijama PZZ


Na zaštićeni dio portala svakog doktora, ugovorenog prema novom modelu prihodovanja, stavljeni su podaci o prihodovanju ordinacije za 03/2014.

Vaš HZZO

18.04.2014.Obavijest za doktore opće/obiteljske medicine


Obavještavamo Vas da je Izjava koju roditelj potpisuje u slučaju privremene spriječenosti za rad radi njege djeteta izmijenjena i objavljena na Internet stranici HZZO-a pod rubrikom Tiskanice.

08.04.2014.Obavijest za ugovorne partnere HZZO-a


Uzimanje uzoraka u PZZ za laboratorijsku i druge analize koji se šalju na daljnju obradu u laboratorij specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (bez osiguranika) ne podliježe oslobođenju od sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite, te u navedenom slučaju izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite izdaje crvenu uputnicu koju šalje zajedno sa uzorkom.

04.04.2014.Obavijest ordinacijama PZZ


Na zaštićeni dio portala svakog doktora, na stranici „Razmjena podataka“, na portlet „Moje datoteke“, u direktorij „Rezultat“, stavljene su datoteke nepriznatih stavaka skupnih računa za DTP, za 02. mjesec 2014., zaprimljenih od 06.02.2014. do 05.03.2014.

17.03.2014.Medicinski proizvodi


Vodič za djelatnost ortodoncije


Peer grupa - prva iskustva


U novom ugovornom razdoblju Peer grupe su dio edukacije liječnika koja se vrednuje kroz indikator kvalitete. Peer grupe, kao model najefikasnije edukacije liječnika je prepoznat i prihvaćen od većine liječnika PZZ. Nakon prvih iskustava pojavila su se neka operativna pitanja na koja želimo odgovoriti.
Peer grupa je stručni sastanak istovrsnih stručnjaka koji se održava zadanom dinamikom (najmanje 10 x godišnje) u prostoru koji sudionici dogovore. Potrebno je najmanje 3 sudionika. To su stručni skupovi bez kotizacije i sponzoriranja, a odlukom donesenom na sjednici povjerenstva za edukaciju HLK koja je održana 16.1.2014 odlučeno je da se sastanci "peer" grupa pod nazivom „Stručni sastanci u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“, boduju s 2 boda za sve sudionike, dok moderator dobije 3 boda. Moderator prezentira temu/slučaj, a u diskusiji ravnopravno sudjeluju svi sudionici propitkujući slučaj/temu iz svog praktičnog iskustva.

Procedura
Nakon što se dogovori tema Peer grupe (slučajevi iz svakodnevne prakse ili bilo koja stručna tema) i njen moderator koji će iznijeti slučaj te voditi „stručni sastanak“, potrebno je pristupiti prijavi stručnog sastanka na stranicama HLK (prijavu čini moderator, a može i drugi sudionik).Tijekom održavanja Peer grupe, moderator je dužan sačiniti i mali zapisnik na kojem su potpisi sa faksimilom svih sudionika Peer grupe te naslov teme o kojoj se diskutiralo. Svaki sudionik pohranjuje zapisnik u svoju arhivu za slučaj možebitne kontrole izvršenja ugovorne obveze edukacije kroz Peer grupu, a na temelju kojeg se prihoduju sredstva s osnove indeksa kvalitete (QI).

Prijava na HLK (www.hlk.hr)

- s desne strane kliknuti na "prijava stručnog skupa"
- klikne se link s gornje desne strane "Otvori skraćenu verziju obrasca
  (bez kotizacije)"
- sva polja označena zvjezdicom se moraju popuniti, ali ako ne znate neki
  podatak, može se unijeti i crtica -
- kad se sve unese, klikne se "prihvati" na dnu stranice

Time je gotov prvi dio postupka. Nakon što prođe verifikaciju na stranici i nakon što na mail dobijete obavijest, možete pristupiti unosu sudionika. To se radi na sljedeći način:
www.hlk.hr

- s desne strane kliknuti na "kartica liječnika i upravljanje stručnim skupovima" ili
  samo slijedite link koji dobijete na mail prilikom verifikacije prijave skupa
- možete unositi samo JMBG, ako ga znate sustav automatski izbaci ime i prezime
  liječnika, te broj licence (ne morate ručno upisivati)
- za svaki novi unos liječnika je potrebno kliknuti "dodaj liječnika", NE klikati
  "završi unos liječnika" jer onda više ne možete unositi.
- nakon što ste unijeli sve sudionike, kliknete na "završi unos liječnika" i postupak
  je završen.

S velikim zadovoljstvom možemo reći da su iskustva nakon prvih sastanaka izrazito pozitivna, ponajviše u smislu usvajanja znanja i iskustva od svojih kolega, kolegijalnog zbližavanja te lakšeg podnošenja stresa koji se kumulira zbog velike odgovornosti samostalnog odlučivanja, a bez mogućnosti zaštite unutar tzv. kliničkog kišobrana.

25.02.2014.Obavijest ugovornim partnerima u 2014. godini u djelatnostima opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne)


Vezano uz zahtjeve županija/Grada Zagreba za produženjem roka za ugovaranje provođenja posebnog dežurstva u djelatnostima opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne), Zavod produžuje rok za podnošenje ponuda koncesionarima/ domovima zdravlja do zaključno 31. ožujka 2014. godine.
Ponude se dostavljaju nadležnom regionalnom uredu/područnoj službi Zavoda.

Podloge za ponude:

1. Podloga za posebno dežurstvo (koncesionari)

2. Podloga za posebno dežurstvo (DZ)

Vodič za popunjavanje ponuda za ugovaranje posebnog dežurstva

25.02.2014.Informacija timovima PZZ-a „nepotpisnicima novog modela ugovaranja“ u 4 osnovne djelatnosti


Radi većeg broja upita, i dodatnog interesa, od 01.03. do 31.03. za 243 koncesionara „nepotpisnika novog modela ugovaranja“ bit će omogućeno potpisati ugovor po novom modelu ugovaranja s primjenom od 01.04. u svim regionalnim uredima i područnim službama HZZO-a. Za sve informacije o točnom izračunu prihoda slobodno se obratite djelatnicima područnih službi i regionalnih ureda.
Vaš HZZO

25.02.2014.

Obavijest bolničkim zdravstvenim ustanovama


Obavijest

06.02.2014.Obavijest o obračunu DTP-a u PZZ do 10% izvan utvrđenog limita


S obzirom na određene dileme odnosno različita tumačenja u slučaju obračuna DTP-a označenih s oznakom 1 (¹) te DTP-a za horizontalno upućivanje označenih oznakom 2 (²) u djelatnosti opće/obiteljske medicine, izvješćujemo Vas da se utvrđeni iznos od najviše 10% od limita odnosi na zbroj postupaka označenih oznakom 1 i 2. Dakle, rečeni se postupci kumulativno mogu fakturirati do najviše 10% izvan limita.

28.01.2014.Obavijest ugovornim partnerima u 2014. godini na primarnoj razini zdravstvene zaštite


Privatnim zdravstvenim radnicima ugovorenim u djelatnostima opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) koji do sada nisu iskoristili dodatne mogućnosti udruživanja u skupnu praksu te ugovaranja dodatne med. sestre/med. tehničara ili doktora dentalne medicine u skupnoj praksi omogućuje se da iste, ukoliko to žele, ugovore tijekom cijele 2014. godine.

Ponude se dostavljaju nadležnom regionalnom uredu/područnoj službi Zavoda.

Podloge za ponude:

1. Podloga za skupnu praksu OM
2. Podloga za skupnu praksu PED
3. Podloga za skupnu praksu GIN
4. Podloga za skupnu praksu DENT
5. Podloga za dod.med.sestru u skupnoj praksi_OM_PED_GIN
6. Podloga za dod.dr.med.dent u skupnoj praksi_DENT
Vodič za popunjavanje ponuda za ugovaranje dodatne med. sestre/med.teh. ili dr.dent.med.

27.01.2014.


 

Obavijest za djelatnost opće/obiteljske medicine


Izvješćujemo da su Odlukom Upravnog vijeća Zavoda utvrđene izmjene vezane uz izračunavanje maksimalnog iznosa sredstava za provođenje DTP-a u djelatnosti opće/obiteljske medicine odnosno uz dosadašnje postotke 160% za timove do 1.700 osiguranih osoba i 140% za timove iznad 1.700 osiguranih osoba uvedene su slijedeće izmjene s obzirom na raspon broja opredijeljenih osiguranih osoba i postotak DTP-a:

  • za timove koji imaju broj opredijeljenih osiguranih osoba od 1.701 do 1.900,
    maksimalni iznosa sredstava za DTP utvrđen je u vrijednosti od 150%
  • za timove koji imaju broj opredijeljenih osiguranih osoba veći od 1.900, maksimalni iznosa sredstava za DTP utvrđen je u vrijednosti od 140%
  • za timove s brojem opredijeljenih osiguranih osoba do 1.700 i nadalje je u primjeni maksimalni iznosa sredstava za DTP u vrijednosti od 160%,

ili prikazano u tablici radi lakšeg snalaženja, kako slijedi:
Redni broj Broj opredijeljenih osiguranih osoba Postotak glavarine za dijagnostičko-terapijske postupke
1do 1700 160%
2od 1701 do 1900 150%
3više od 1900 140%

24.01.2014. 

Obavijest SVIMA


Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje od ponedjeljka 27.01.2014. kreće u pilot projekt eSmjernice.

U suradnji s eminentnim specijalistima iz hrvatskih kliničkih bolnica, te nekoliko liječnika obiteljske medicine definirano je šest indikacijskih smjernica za pojedine postupke iz kataloga postupaka naručivanja (KZN) a koji će biti korišteni prilikom eNaručivanja iz ordinacija primarne zdravstvene zaštite.

Za sad, šest definiranih eSmjernica, prikazati će se na ekranu liječnika primarne zdravstvene zaštite prilikom postupka kreiranja eNarudžbe, te će liječnik potvrditi da je pročitao eSmjernicu i da su kriteriji iz eSmjernice zadovoljeni. Potvrdom eSmjernice, liječnik nastavlja s eNarudžbom.

Tijekom pilot projekta smjernice će biti objavljene na CEZIH stranicama kako bi ih svi stručnjaci, poglavito bolnički specijalisti mogli pročitati, a svi liječnici primarne zdravstvene zaštite imati će navedenu funkcionalnost uvedenu u informacijske sustave u ordinacijama. Kao rezultat pilota očekujemo komentare i prijedloge kako bismo unaprijedili inicijalnu listu i sadržaj smjernica, te ocjenu bolničkih specijalista kvalitete/poboljšanja upućivanja na uključene postupke od strane primarnih liječnika.

Molimo Vas ukoliko možete poslati svoje komentare i prijedloge na navedene eSmijernice do 1. travnja, koliko je predviđeno trajanje pilot projekta na mail adresu smjernice@hzzo.hr. Nakon isteka navedenog roka eSmjernice ćemo uvesti u svakodnevni rad. Namjera nam je nakon inicijalnih 6 smjernica iz mjeseca u mjesec povećavati njihov broj, također pilotirajući po 2 mjeseca, pa Vas molimo da naše stranice redovito posjećujete i pomognete nam Vašim konstruktivnim prijedlozima i komentarima da eSmjernice budu još bolje.

Nadamo se kako ćemo zajedničkim snagama do kraja godine uvesti velik broj smjernica te time olakšati rad liječnicima, podići i unificirati kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite, te poboljšati sigurnost svih pacijenata u Republici Hrvatskoj.

Inicijalnih šest smjernica prikazivati će se kod sljedećih postupaka naručivanja:

    • UZV abdomena
    • UZV urološki
    • UZV štitnjače
    • UZV testisa
    • UZV srca
    • EEG – Elektroencefalografija

Detaljan opis eSmjernica, korištene reference i listu stručnjaka koji su sudjelovali u izradi eSmjernica možete preuzeti

ovdje

 

23.01.2014.Obavijest ugovornim subjektima na svim razinama zdravstvene zaštite


Skrećemo pozornost na valjanost i vrijednost uputnica – pod broj dana podrazumijevaju se kalendarski dani. Primjerice izdana D1 uputnica u rujnu vrijedi 365 kalendarskih dana od prve realizacije (izvršenog postupka) te nije potrebna nova uputnica radi početka kalendarske 2014. godine.

08.01.2014.Obavijest ugovornim partnerima u 2014. godini na primarnoj razini zdravstvene zaštite vezano uz ponude do 7. siječnja


Vezano uz učestale upite ugovornih partnera Zavoda koje se odnose na ponude dodatnih mogućnosti u 2014. godini (posebno dežurstvo, peer grupa i dodatna sestra/dr. dent med.), dostavljamo Vam dodatna pojašnjenja:

1. Posebno dežurstvo

-nije obveza već dodatna mogućnost koju nude koncesionari i domovi zdravlja
-posebno dežurstvo se u dosadašnjem sustavu ugovaralo na područjima s najmanje 60.000 osiguranih osoba na način kako je to određivala županija te će se vjerojatno i nadalje provoditi na isti način za sve tri djelatnosti (OM, PED, DENT)
-popis ponuđenih timova koji će biti dostavljeni Direkciji Zavoda, proslijedit će se županijama koje će u dogovoru s koncesionarima i domovima zdravlja odrediti punktove i raspored dežurstva uz suglasnost HZZO-a (preporuka je organizirati dežurstvo u vlastitim ordinacijama ugovornih doktora, pogotovo u gradskim sredinama, s obzirom da su svi materijali uključeni u cijenu usluge, te se izvršeni rad bilježi u aplikacijama).
-plaćanje se provodi svakom sudioniku tj. koncesionaru neposredno prema ispostavljenom računu, a domu zdravlja za zaposlenike koji sudjeluju u dežurstvu, također prema ispostavljenom računu. Cijena jednog postupka utvrđena je u iznosu od 55 kuna tj. utvrđeni koeficijent od 0,25 množi se s neumanjenom vrijednošću koeficijenta (puna vrijednost koeficijenta je 220 kuna prema posebnoj Odluci Upravnog vijeća Zavoda). Postupak uključuje sve potrebne dijagnostičke pretrage i ne uračunava se u limit DTP (izuzev jedanaeste i svake sljedeće osigurane osobe opredijeljene za dežurnog doktora).
-s obzirom na iznimno kratke rokove, Zavod produžuje rok za dostavu ponuda zaključno do 31. siječnja 2014. godine, a županije će prema do sada pristiglim ponudama koje ćemo im dostaviti nakon 7. siječnja, organizirati dežurstvo tijekom mjeseca siječnja


2. Peer grupa
-Vezano uz uvjet naveden u Vodiču „grupa istovrsnih stručnjaka – najmanje 3 ravnopravna sudionika“ ističemo da je moguće ponuditi polivalentnu peer grupu (OM, PED, GIN) na isti način kao i u skupnoj praksi, osim doktora dentalne medicine zbog specifičnosti djelatnosti
-Udaljenost ordinacija veća od 10 km nije prepreka za udruživanje u peer grupu
-Moguće je udruživanje koncesionara s doktorima zaposlenicima doma zdravlja, no uz suglasnost ravnatelja doma zdravlja


3. Dodatna med. sestra/med. tehničar ili dr. dent. med.
-S obzirom na kratkoću vremena, prihvatljive su ponude namjere zapošljavanja med. sestre/med. teh. ili dr. dent. med. bez priloženog sklopljenog ugovora o radu ili konkretnog imena sestre/doktora. Trenutkom zapošljavanja dodatnog zdravstvenog radnika, Zavod će osnovom dostavljenog sklopljenog ugovora o radu, s ugovornim partnerom sklopiti dodatak ugovoru kojim će biti utvrđen početak rada i plaćanja dodatnog radnika
-Ugovor o radu s dodatnim zdravstvenim radnikom može biti sklopljen i na određeno vrijeme, ali ne kraće od šest (6) mjeseci s mogućnošću produljenja do kraja ugovornog razdoblja tj. do 31. prosinca 2014. godine ukoliko je sklopljen do 1. srpnja, odn. do kraja ugovornog razdoblja ako je sklopljen nakon tog datuma.

04.01.2014.


VAŽNE INFORMACIJE


Integracijska komponenta
IK 2.4.9

Poštovani, dana 01.03.2012 u Vaš program trebala je bit instalirana nova integracijska komponenta - IK 2.4.9 (nova licenca za rad na sustavu CEZIH), u slučaju da se ne možete prijaviti u sustav molim Vas da kontaktirate svojeg Gx (programskog proizvođača).
01.03.2012.

Zdravstvene iskaznice

Zahvaljujući informatičkoj povezanosti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) sa ugovornim partnerima, osigurane osobe Zavoda mogu nesmetano koristiti zdravstvene iskaznice na kojima je otisnuti datum važenja istekao, ukoliko i dalje imaju uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju. Navedeno znači da osigurane osobe koje posjeduju iskaznicu zdravstveno osigurane osobe, izdanu u skladu s Odlukom o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a kojoj je rok važenja istekao, prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ostvaruju osnovom te iskaznice.
24.09.2010.

Pristup u CEZIH-PZZ sustav

Pristup u CEZIH-PZZ sustav je dozvoljen samo kroz aplikacije s važećim odobrenje za rad Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, te zadovoljenom provjerom spremnosti za priključenje na CEZIH-PZZ. Pristup kroz ostale aplikacije, uključujući one koje nisu zadovoljile na provjeri spremnosti ili koje su izgubile dozvolu za rad, nije dozvoljen. Kako CEZIH-PZZ sustav ne bi odbio dozvolu za rad radi korištenja nedozvoljene aplikacije, treba upotrebljavati isključivo dozvoljene aplikacije s popisa na ovom portalu. To je uvjet za spajanje na sustav, što je obveza i čime se osiguranicima omogućuje korištenje punog opsega usluga na koje imaju pravo.
22.07.2010.